TIN TỨC
THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2019

(khoahockiemtoan.vn) - Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phê duyệt danh mục và các đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đưa vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 của KTNN, thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-KTNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Kiểm toán nhà nước, Hội đồng Khoa học KTNN đã tiến hành xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 (tổ 2). TS Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì buổi thẩm định.

 

Tại đây, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thẩm định đề cương của 4 đề tài bao gồm: Xây dựng hệ thống tiêu chí trong lập kế hoạch kiểm toán năm của KTNN (ThS Trần Khánh Hòa và TS Lê Hoài Nam, Vụ Tổng hợp làm đồng chủ nhiệm); Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán hoạt động đối với lĩnh vực thu ngân sách địa phương (ThS Phạm Thành Ngọc và ThS Đặng Hoàng Đạt, KTNN Khu vực VII làm đồng chủ nhiệm); Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm toán việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN của người nộp thuế (ThS Trần Minh Khương và ThS Nguyễn Xuân Khải, KTNN Khu vực XII làm đồng chủ nhiệm); Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với công tác chống thất thu thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN (TS Nguyễn Mạnh Cường, Vụ Tổ chức cán bộ và TS Nguyễn Tuấn Trung, Vụ Tổng hợp làm đồng chủ nhiệm).

 

Trên tinh thần trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến mang tính khoa học một cách nghiêm túc, các thành viên Tổ thẩm định đã góp ý với các Ban chủ nhiệm đề tài về định hướng, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu cũng như xác định tên gọi của đề tài để cho ra sản phẩm đầu ra tương ứng để từ đó có được đề cương phù hợp.  

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 135
  • Tạp chí số 134
  • Tạp chí số 133