TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: “HOÀN THIỆN VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 20/11/2018, tại Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại,  tố cáo tại Kiểm toán nhà nướcdo ThS. Nguyễn Mạnh Cường và ThS. Nguyễn Minh Thắng làm đồng chủ nhiệm.  PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 
Đề tài: Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước” được kết cấu thành 2 chương, Chương 1: Thực trạng việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước; Chương 2: Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước.
 

Theo Ban đề tài: Trong những năm qua, công tác khiếu nại, tố cáo của KTNN đã từng bước được quan tâm, Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 có quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác khiếu nại, tố cáo của KTNN vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, việc triển khai đề tài: “Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước” có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

 

Những đóng góp của đề tài:

 

Thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận cơ bản về khiếu nại, tố cáo như khái niệm, nguyên tắc, mục đích, trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo;

 

Thứ hai, đề tài đã phân tích, đánh giá được thực trạng việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước trong những năm qua. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

 

Thứ ba, trên cơ sở phân tích thực trạng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế đề tài đã đề xuất giải pháp hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại KTNN.

 

Tại buổi nghiệm thu các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến về nội dung, kết cấu, hình thức thể hiện để đà tài được hoàn thiện hơn.

 

PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa phát biểu kết luận buổi nghiệm thu

 

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu,  PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa đề nghị: Ban Đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện đề tài và thực hiện những khuyến nghị sau: chỉnh sửa lỗi chính tả, sắp xếp lại tiêu đề, mục, tiểu mục cho phù hợp và đảm bảo tương thích, kết cấu lại một số nội dung đảm bảo tính logic; cập nhật khái niệm, thông tin cho phù hợp; Đề tài cần cập nhật lại một số nội dung mới của văn bản quy phạm pháp luật (Luật Tố cáo mới ban hành ngày 12/6/2018 có hiệu lực từ ngày 101/01/2019); phân định giải quyết khiếu nại tố cáo thông thường của cán bộ công chức KTNN và khiếu nại tố cáo liên quan đến hoạt động kiểm toán (có dẫn chiếu các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền giải quyết, phạm vi giải quyết). Đề tài nên chỉnh sửa theo hướng “hoàn thiện quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo”.

 

Đề tài có thể thực hiện các khuyến cáo: bổ sung hoàn thiện giải quyết khiếu nại tố cáo của KTNN; Quy định văn bản quy phạm pháp luật liên quan (Quyết định số 161/QĐ-KTNN..); làm rõ thực trạng vận hành vận dụng giải quyết khiếu nại tố cáo có đánh giá đúc kết thuyết phục…

 

Đề tài được xếp loại:  Khá./.

T.N

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 135
  • Tạp chí số 134
  • Tạp chí số 133