TIN TỨC
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2018

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 24/12/2018, tại Kiểm toán Nhà nước, số 116 Nguyễn Chánh, Thành phố Hà Nội, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) đã tổ chức triển khai công tác năm 2019 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. Đến dự và chỉ đạo buổi Tổng kết có GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng KTNN, KTNN một số chuyên ngành….và toàn thể cán bộ, viên chức của Trường.

Toàn cảnh buổi tổng kết

 

Năm 2018, Trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của BCS Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN, sự giúp đỡ, phối hợp công tác có hiệu quả của các đơn vị trong toàn ngành. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và định hướng rõ ràng của Tổng KTNN nên các hoạt động của Trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.


Phó Giám đốc Trường – Lăng Trịnh Mai Hương đọc báo cáo hoạt động tổng kết năm 2018 của Trường

 

Theo kế hoạch năm 2018, Trường được giao thực hiện tổ chức 38 lớp đào tạo bồi dưỡng, trong đó có 5 lớp đào tạo bồi dưỡng các ngạch KTVNN, 12 lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm toám các lĩnh vực, 4 cuộc tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, 4 lớp tin học và 18 lớp đào tạo, bồi dưỡng khác. Chủ trì, phối hợp xây dựng biên soạn tài liệu các chương trình đào tạo bồi dưỡng...

 

Tính đến tháng 12 năm 2018, Trường đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra đảm bảo nội dung, thời gian với chất lượng cao. Ngoài ra, Trường còn thực hiện ngoài kế hoạch 04 lớp đào tạo bồi dưỡng theo chỉ đạo của Tổng KTNN, chủ trì triển khai tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ KTVNN năm 2018, tổ chức 01 lớp đào tạo cho Kiểm toán viên Lào, tổ chức thêm 03 cuộc tọa đàm chuyên đề có hàm lượng khoa học cao. Trường đã phối hợp với Vụ HTQT tổ chức 01 lớp đào tạo do chuyên gia Pakistan giảng dạy.

 

Trong năm 2018, Trường tiếp tục tiến hành biên soạn chương trình tài liệu giảng dạy các chuyên đề đào tạo bồi dưỡng chuyên môn. Trình Tổng KTNN ban hành 02 chương trình chi tiết chương trình đào tạo bồi dưỡng về sử dụng đất đai và kiểm toán môi trường, cùng với nhiều tài liệu phục vụ giảng dạy các ngạch KTV.

 

Hoạt động khoa học năm 2018 cũng đạt được nhiều kết quả tiêu biểu,Trường đã phối hợp với Vụ TCCB xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học năm 2019 và lấy ý kiến các chuyên gia trong ngành về định hướng NCKH năm 2019 và chủ đề Hội thảo cấp bộ năm 2019; tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ để xét duyệt danh mục các đề tài NCKH và đơn vị chủ trì để đưa vào kế hoạch năm 2019; tổ chức họp Thường trực Hội đồng khoa học và Hội đồng khoa học cho ý kiến về danh mục nhiệm vụ đăng ký năm 2019, định hướng NCKH năm 2019 và trao đổi, thảo luận một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động khoa học của KTNN; tổ chức họp các tổ thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài NCKH các cấp năm 2019.

 

Tổ chức triển khai ký kết hợp đồng với các Ban đề tài NCKH năm 2018 (10 đề tài cấp Bộ và 15 đề tài cấp Cơ sở) và nghiệm thu các đề tài NCKH các cấp năm 2016, 2017, 2018. Tính đến tháng 12/2018 Trường đã tổ chức nghiệm thu được 6/9 đề tài cấp Bộ 2016, 2/5 đề tài cấp Bộ 2017 (03 đề tài đề nghị chuyển sang năm 2019), 23/35 đề tài cấp Cơ sở 2017, 01/10 đề tài cấp Bộ 2018. Tổ chức 02 Hội thảo cấp Bộ và 01 Tọa đàm khoa học. Xuất bản 04 tờ Thông tin khoa học năm 2018.

 

Trình Tổng KTNN ký Quyết định số 1213/QĐ-KTNN ngày 22/5/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học KTNN.

 

Ngoài ra Trường còn biên tập và in ấn 03 tài liệu với số lượng 200 cuốn để phục vụ đại biểu Quốc hội theo chỉ đạo của Tổng KTNN.


Công tác xuất bản - thông tin tuyên truyền đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra,

 

Tạp chí NCKHKT hoàn thành nội dung tin, bài và phát hành đúng tiến độ 12 số với nhiều tin bài phong phú; tích cực tuyên truyền các hoạt động của Đại hội ASOSAI 14 và các Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Luật KTNN năm 2015; Tạp chí luôn thực hiện hiện đúng tôn chỉ mục đích, là diễn đàn khoa học để trao đổi và phổ biến kết quả NCKH kiểm toán, trong năm không có sai sót gì xảy ra.

 

Trang Thông tin điện tử của Trường và của Tạp chí luôn cập nhật kịp thời các thông tin về các hoạt động của Trường, các thông tin về đào tạo và khoa học phục vụ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành.

 

Trường đã tích cực tham gia và tuyên truyền cho Đại Hội ASOSAI 14 do KTNN tổ chức tại Việt Nam. Các hoạt động của Trường đã được Tổng KTNN đánh giá cao thông qua Bằng khen và Giấy khen cho các cá nhân của Trường (02 Bằng khen và 03 Giấy khen).

 

Các hoạt động của Văn phòng Trường, Trung tâm tư vấn dịch vụ và các Chi nhánh của Trường tiếp tục duy trì và hoạt động theo kế hoạch đã đề ra và đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

 

Tại buổi Tổng kết, đại biểu các đơn vị trong Ngành, các viên chức của Trường đã đóng góp nhiều ý kiến về các mặt hoạt động như: công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động khoa học và đính hướng phát triển của Trường trong thời gian tới để xây dựng Trường ngày càng phát triển.

 

GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết

 

Phát biểu kết luận tại buổi Tổng kết, đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN đã biểu dương những kết quả mà Trường đã đặt được trong năm 2018, đồng chí Phó Tổng KTNN cũng nhấn mạnh một số nội dung mà Trường cần tập trung quan tâm, thực hiện trong năm 2019  như: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, việc điều hành công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc; tiếp tục tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động khoa học; công tác đào tạo bồi dưỡng cần tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết ngày từ đầu năm…

  

PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên

 

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Trường, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường đã phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên và mong muốn sang năm 2019, Trường tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Lãnh đạo KTNN và của Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên, cũng sự phối hợp tích cực của các đơn vị trong Ngành để Trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Nhân dịp này, Trường đã tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 và lấy kiến của viên chức, người lao động của Trường vào Dự thảo Quy chế dân chủ của Trường.

KH

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 135
  • Tạp chí số 134
  • Tạp chí số 133