TIN TỨC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC NHIỆM VỤ ĐẶT RA TRONG NĂM 2018

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng 14 tháng 1 năm 2019, KTNN đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội nghị còn vinh dự được tiếp đón đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, Quốc hội và thành phố Hà Nội. Về phía KTNN, có đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng Tổng Kiểm toán nhà nước, các đồng chí Phó Tổng KTNN cùng đại diện các đơn vị trực thuộc KTNN.

Quang cảnh Hội nghị

 

Thay mặt Lãnh đạo KTNN, Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành đã trình bày báo cáo trước Hội nghị về kết quả công tác năm 2018 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của toàn ngành.

 

Đối với Kiểm toán nhà nước (KTNN), năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, năm KTNN tổ chức Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 và đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021. Đây cũng là năm KTNN tổ chức triển khai kiểm toán đối với niên độ ngân sách đầu tiên theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới. Trong bối cảnh đó, KTNN đã xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2018 là Bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế thông qua việc tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14; tăng cường đổi mới hơn nữa để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kiểm toán; tăng cường kiểm toán hoạt động để đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật; gia tăng hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; tiếp tục nâng cao năng lực cơ quan KTNN, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương và kỷ luật của đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên”.

 

Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành trình bày kết quả hoạt động của KTNN

 

Năm 2018, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành KTNN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn ngành đã hoàn thành cơ bản các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2018, các BCKT đã được khẩn trương phát hành trước ngày 31/12/2018, sớm hơn thường lệ 45 ngày. Năm nay, hoạt động kiểm toán của KTNN tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện cả về năng lực, hiệu lực và hiệu quả bằng việc triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy KTNN, Tổng KTNN và sự nỗ lực to lớn của toàn ngành, qua đó đã thu được nhiều kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, hiệu quả nguồn lực quốc gia, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán được đổi mới đảm bảo đúng pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh bạch và công khai khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp. Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sát hợp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán.

 

Thực hiện KHKT năm 2018 với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 31/12/2018 89.600 tỷ đồng (trong đó, thu về NSNN 20.518 tỷ đồng, giảm chi NSNN 23.948 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 45.134 tỷ đồng), trong đó tăng thu, giảm chi NSNN (44.466 tỷ đồng) tăng 18,39% so với năm 2017 (37.556 tỷ đồng). Đồng thời, qua kiểm toán đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 115 văn bản pháp luật (02 luật, 04 nghị định; 15 thông tư; 15 nghị quyết; 28 quyết định; 51 văn bản khác) nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với hàng chục tập thể và cá nhân. Việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán và phối hợp công tác kịp thời, đảm bảo chất lượng. Để thực hiện kiến nghị kiểm toán, KTNN đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán; tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, đối chiếu tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017. Đến ngày 31/12/2018, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 66.415,5 tỷ đồng, đạt 73,1% tổng số kiến nghị xử lý tài chính, trong đó kiến nghị tăng thu, giảm chi là 22.841 tỷ đồng, đạt 61,6%; đã thực hiện theo kiến nghị của KTNN sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 25 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước tránh thất thoát, lãng phí.

 

Công tác xây dựng các văn bản pháp luật của KTNN luôn được lập kế hoạch cho từng năm, xác định rõ nhiệm vụ, đơn vị chủ trì thực hiện và thời điểm hoàn thành nhằm đảm bảo hiệu quả áp dụng của các văn bản được ban hành. Đến nay, Tổng KTNN đã ký ban hành 03/09 văn bản quy phạm pháp luật, 07/15 văn bản quản lý; 03 văn bản đã được Vụ Pháp chế thẩm định; 03 văn bản đang tổ chức lấy ý kiến các đơn vị. Đặc biệt, công tác sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, KTNN đã ban hành Chương trình làm việc của Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị trực thuộc KTNN. Theo đó, KTNN đã tổ chức thành công 04 hội thảo “Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật KTNN năm 2015” với sự tham gia của các nhà khoa học, lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Qua hội thảo, đã đánh giá quá trình thực thi Luật KTNN và chỉ rõ những quy định bất cập, không còn phù hợp thực tiễn hoạt động, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị quan trọng sửa đổi Luật KTNN năm 2015.

 

Năm 2018 đánh dấu sự phát triển lớn mạnh và có ý nghĩa trọng đại đối với KTNN Việt Nam trong cộng đồng các Cơ quan Kiểm toán tối cao trên thế giới, khi KTNN Việt Nam vinh dự được lựa chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại hội ASOSAI 14 diễn ra từ ngày 19 - 22/9/2018 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực kiểm toán công của ASOSAI với sự tham gia của các đoàn đại biểu quốc tế đại diện cho các cơ quan kiểm toán tối cao đến từ 46 quốc gia thuộc khu vực Châu Á. Đại hội đã đón tiếp hơn 400 khách mời trong nước, các tổ chức quốc tế và Đại sứ quán một số quốc gia tại Việt Nam. Đại hội đã đạt được thành công quan trọng về chuyên môn với các kết quả đáng ghi nhận của Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” đã giúp cho các SAI thành viên có cái nhìn sâu sắc về vấn đề mang tính thời sự và tìm ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc thực hiện kiểm toán đạt được thành công các mục tiêu phát triển bền vững về môi trường tại từng quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới, đặc biệt là việc thông qua “Tuyên bố Hà Nội” với mục đích truyền tải những thông điệp quan trọng nhất, cũng như những đề xuất giải pháp của các SAI thành viên hướng tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược của ASOSAI và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Việc KTNN đăng cai Đại hội ASOSAI 14 và được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021 là cơ hội để KTNN khẳng định vị trí và vai trò của mình đối với các SAI thành viên và các tổ chức quốc tế, giúp KTNN khẳng định sự trưởng thành và phát triển, có thể đảm đương tốt các trách nhiệm quốc tế trong cộng đồng ASOSAI.

 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, KTNN cũng đã mạnh dạn chỉ ra các hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

 

Năm 2019, KTNN xác định phương hướng nhiệm vụ là “Cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm toán; tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; nâng cao hiệu lực của các kết luận và kiến nghị kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021, nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam trên trường quốc tế; gia tăng hiệu lực quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của KTV nhà nước, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập KTNN”. Từ đó, ngành đề ra các nhiệm vụ cụ thể cũng như đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

 

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của KTNN trong năm 2018. Kiểm toán nhà nước đã góp phần tích cực vào việc quản lý hiệu quả ngân sách, tài sản Nhà nước và việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan, đơn vị được kiểm toán. Với những kết quả đạt được, Kiểm toán Nhà nước đã ngày càng có uy tín với quốc tế và tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân. Kiểm toán Nhà nước đã thể hiện ngày càng rõ hơn vai trò của mình, giúp cho Quốc hội, Chính phủ nắm được tình hình kịp thời, sát thực tế để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong hoạt động lập pháp và hành pháp.

 

Trong năm 2019, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu KTNN: Một là, phải luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt và thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, để đảm bảo hoạt động đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu, trọng tâm kiểm toán nhằm cung cấp thông tin xác thực, kịp thời; chủ động phối hợp và kịp thời cung cấp các thông tin, phát hiện kiểm toán nổi bật phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Hai là, khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo và trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán Nhà nước một cách đầy đủ, hiệu quả, có chất lượng, trong đó chú trọng đến việc sửa đổi, bổ sung các quy trình, phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian kiểm toán gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính. Ba là, tăng tường và phát huy tính độc lập của Kiểm toán nhà nước, cũng như của kiểm toán viên nhà nước, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa; đồng thời bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ để không ngừng tăng cường năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Bốn là, kiện toàn công tác cán bộ và không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức. Năm là, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, khẳng định vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 nhằm tiếp cận, bồi dưỡng cán bộ kiểm toán Việt Nam về nội dung, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán hiện đại, tiên tiến trên thế giới, nâng cao vị trí, hình ảnh của cơ quan Kiểm toán nhà nước nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

 

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt lãnh đạo KTNN, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt của Phó Chủ tịch Quốc hội đối với KTNN. Tổng KTNN cho biết trong số 253 cuộc kiểm toán năm 2018, KTNN đã bình chọn được 14 cuộc kiểm toán chất lượng vàng và 08 cuộc kiểm toán có thành tích xuất sắc có kết quả cao được khen thưởng đột xuất. Qua một năm phấn đấu, toàn ngành đã có 16 đơn vị cấp vụ và nhiều cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thay mặt cho Lãnh đạo KTNN, Tổng KTNN nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, cũng như các đoàn, các tổ kiểm toán đã lập được những thành tích nổi trội đóng góp cho ngành KTNN. Trên cơ sở phát huy những thành tích đạt được và đúc rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng KTNN chỉ ra 07 nhiệm vụ cơ bản trong năm 2019. Một là, chủ động triển khai và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm, chủ động phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời về phát hiện kiểm toán cho lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ, mang lại kết quả cụ thể nhằm phục vụ tốt nhất hoạt động của Quốc hội, UBTVQH và Chính phủ trong chỉ đạo điều hành, giám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Hai là, thực hiện các giải pháp đồng bộ về giáo dục chính trị tư tưởng. Ba là, tập trung trí tuệ và nhân lực xây dựng và hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015 trình Quốc hội quyết định. Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kiểm toán, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Năm là, thực hiện tốt quy chế phối hợp, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy các địa phương trong hoạt động kiểm toán và các lĩnh vực liên quan. Sáu là, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh luân chuyển, bố trí, sắp xếp lại vị trí việc làm theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán gắn với rèn luyện, thử thách và đào tạo. Đẩy mạnh xây dựng trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và các đơn vị nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất của ngành trong năm 2020. Bảy là, thực hiện tốt hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế của KTNN, đặc biệt đối với việc triển khai kế hoạch hành động năm 2019, cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được xác định tại các Chương trình thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 – 2021, khẳng định sự phát triển lớn mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại của KTNN Việt Nam trong cộng đồng các Cơ quan Kiểm toán tối cao.

 

Cũng tại Hội nghị, KTNN đã trao tặng các Huân chương, Cờ thi đua và Bằng khen các cấp cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Cao Tấn Khổng, Nguyên Phó Tổng KTNN

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Kiểm toán nhà nước

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 135
  • Tạp chí số 134
  • Tạp chí số 133