TIN TỨC
HỌP TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC KTNN LẦN THỨ IV (2020-2025)

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng 27/8/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền, Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước KTNN (Đại hội) lần thứ IV đã họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị của Tiểu ban. Trưởng Tiểu ban Lê Đình Thăng – Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III chủ trì cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hải Lộc – Trưởng ban Thi đua Khen thưởng cho biết, trên cơ sở kết quả làm việc của các thành viên Tiểu ban, trong tháng 7/2020, Tiểu ban đã trình Trưởng ban Tổ chức Đại hội và Tổng Kiểm toán nhà nước cho ý kiến về chủ đề chính thức của Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV là “Kiểm toán nhà nước: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo”. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 02/10/2020.


Tiểu ban cũng đã trình xin ý kiến về Đề cương Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020; phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 của KTNN. Đồng thời, hướng dẫn tiêu chí lựa chọn điển hình tiên tiến và báo cáo điển hình tiên tiến xuất sắc Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV; xây dựng nội dung và thiết kế trang trí Đại hội; thành phần đại biểu tham dự Đại hội và dự kiến danh sách khách mời…

Toàn cảnh buổi họp


KTNN cũng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội. Đặc biệt, Tiểu ban đã chia thành 04 nhóm và phân công nhiệm vụ đánh giá các báo cáo điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân. Đến thời điểm này, các thành viên Tiểu ban đã hoàn thành cơ bản các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Theo ông Nguyễn Hải Lộc, kế hoạch tháng 9/2020, Tiểu ban sẽ trình xin ý kiến Ban Tổ chức Đại hội và Tổng Kiểm toán nhà nước dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 của KTNN và hoàn thiện dự thảo Báo cáo theo ý kiến của Tổng Kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó, Tiểu ban sẽ tiến hành lựa chọn hình ảnh, tư liệu cho kịch bản trưng bày ảnh và thông tin trong thời gian tổ chức Đại hội; Tổ chức tuyên truyền phục vụ Đại hội; Biên tập nội dung Kỷ yếu Đại hội và chuyển in ấn…

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các Dự thảo: Báo cáo Đại hội thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV (2020 – 2025); Bài phát biểu của Tổng Kiểm toán nhà nước, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội tại Đại hội; Nội dung phát động phong trào thi đua của Tổng Kiểm toán nhà nước.  Các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí về nội dung các Dự thảo, đồng thời góp ý làm rõ thêm một số nội dung để đảm bảo kết cấu, bố cục chặt chẽ nhằm nêu bật được những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng của KTNN.

Cho ý kiến về dự kiến danh sách các Báo cáo điển hình tiên tiến được lựa chọn đăng trong Kỷ yếu Đại hội, các thành viên Tiểu ban nhấn mạnh, các Báo cáo được lựa chọn phải có thành tích nổi bật, nội dung báo cáo có chất lượng tốt, truyền tải được ý nghĩa công tác thi đua, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận, Trưởng Tiểu ban Lê Đình Thăng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại cuộc họp đồng thời đề nghị bộ phận thường trực Tiểu ban tiếp thu, rà soát, hoàn thiện Dự thảo các văn kiện tại Đại hội.

Trưởng Tiểu ban yêu cầu, bộ phận thường trực Tiểu ban, căn cứ thành tích của từng đơn vị, cá nhân, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo KTNN, lựa chọn đưa vào Kỷ yếu Đại hội. Công tác rà soát lại các báo cáo điển hình đã được chọn phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đạt yêu cầu chất lượng nội dung.

Đối với những báo cáo chưa đạt yêu cầu, bộ phận thường trực yêu cầu đơn vị hoàn thiện lại theo đúng hướng dẫn, trong đó chú trọng việc bổ sung các bài học kinh nghiệm rút ra từ những thành tích đạt được.

Trưởng Tiểu ban đề nghị Cổng Thông tin điện tử KTNN, Báo Kiểm toán xây dựng chuyên mục về Đại hội Thi đua yêu nước KTNN lần thứ IV, đẩy mạnh tuyên truyền về những đơn vị, cá nhân điển hình, tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn Ngành./.

Theo Website KTNN

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)