TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHUYỂN GIÁ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 3/9/2020, Hội đồng Khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu Đề tài: “Tổ chức kiểm toán chuyển giá các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI” do TS. Nguyễn Mạnh Cường và TS. Nguyễn Tuấn Trung làm đồng Chủ nhiệm. GS. TS Đoàn Xuân Tiên  - Phó Tổng KTNN làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

 

Theo Ban Đề tài, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của quá trình toàn cầu hóa, đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tăng nhanh chóng góp vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh những tác động tích cực, các hoạt động FDI cũng phát sinh những hệ lụy, đó là những gian lận trong việc định giá các giao dịch liên kết. Việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, chống thất thu thuế, tạo dựng sự cạnh tranh bình đẳng thuộc nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước có chức năng kiểm soát, quản lý tài chính công, trong đó có cơ quan Kiểm toán nhà nước (KTNN). Do đó, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Tổ chức kiểm toán chuyển giá các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI”  là hết sức cần thiết có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

 

TS. Nguyễn Mạnh Cường báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài trước Hội đồng.

 

Tại buổi nghiệm thu các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích về: Kết cấu; Mục tiêu, đối tượng nghiên cứu; tính khả thi của các giải pháp nêu ra trong Đề tài…để Ban đề tài tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung.

GS. TS Đoàn Xuân Tiên  kết luận buổi nghiệm thu

 

Kết luận buổi nghiệm thu, GS. TS Đoàn Xuân Tiên  đề nghị Ban đề tài tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên trong Hội đồng; cần kết cấu lại Đề tài cho hợp lý giữa các chương, mục; đi sâu vào phân tích các nội dung liên quan đến tổ chức kiểm toán thông qua thực tiễn và kết quả kiểm toán liên quan đến chuyển giá của KTNN, đánh giá cụ thể hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan của các hạn chế (cách thức tổ chức kiểm toán, đối tượng, phương pháp kiểm toán…); trình bày rõ hơn một số nội dung về tổ chức đoàn, tổ kiểm toán, như:  Các hình thức thành lập đoàn kiểm toán chuyên đề toàn Ngành; Cách thức hành lập đoàn kiểm toán độc lập của KTNN chuyên ngành, khu vực về Tổ chức kiểm toán chuyển giá các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của KTNN…

 

Đề tài được Hội đồng thông qua và sếp loại : Xuất sắc.

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)