TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ: “GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 18/12/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức tại nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019: “Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước” do ThS. Lê Tùng Lâm - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III và TS. Nguyễn Quán Hải - Văn phòng KTNN đồng Chủ nhiệm. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

 

Theo Ban chủ nhiệm đề tài, trong những năm qua, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào tổ chức và hoạt động của KTNN đã bước đầu được triển khai và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT còn nhiều hạn chế, chưa được triển khai sâu rộng, chưa đồng bộ, còn chậm so với yêu cầu thực tiễn; phát triển hạ tầng CNTT và trang thiết bị CNTT còn chưa tương xứng với tiềm năng; xây dựng các phần mềm ứng dụng còn thiếu đồng bộ; hệ thống văn bản pháp lý quản lý CNTT còn thiếu...

 

Hiện nay, có nhiều vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động của KTNN, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hiện đại hóa, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN, đáp ứng yêu cầu phát triển KTNN từng bước chuyên nghiệp, hiện đại và ứng dụng rộng rãi CNTT trong quản lý và hoạt động kiểm toán... Những vấn đề đó chỉ có thể được giải quyết một cách khoa học và chất lượng nếu như KTNN có được một hệ thống thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời.

 

Vì vậy, việc lựa chọn Đề tài: “Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước”  có ý nghĩa hết sức quan trọng và là yêu cầu cấp thiết đối với KTNN và phù hợp với định hướng phát triển KTNN.

 

Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương I - Những vấn đề lý luận chung về ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN; Chương II - Thực trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN; Chương III - Giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của KTNN.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích về nội dung và hình thức giúp Ban đề tài hoàn thiện thêm nâng cao chất lượng Đề tài.

 

GS,TS. Đoàn Xuân Tiên phát biểu kết luận buổi nghiệm thu


Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên yêu câug Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Hội đồng đề hoàn thiện đề tài. Ban chủ nhiệm đề tài cần tập trung đánh giá sâu thực trạng của việc chậm ứng dụng  và các các mặt như: Điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dữ liệu và ứng dụng phầm mềm; Đánh giá trình độ, nhận thức của nguồn nhân lực trong triển khai; Đánh giá về trình độ tổ chức, quản lý việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán ở tất cả các cấp. Các giải pháp nên tập trung vào việc đưa các giải pháp trong thời gian trước mắt (2-3 năm tới) nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của KTNN trong thời gian tới.


Đề tài được  Hội đồng thông qua và xếp loại Khá.

ĐK

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)