TIN TỨC
HƯỚNG TỚI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
 

 

Kiểm toán nhà nước có 2 ứng viên tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV gồm:

 

1.Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh: Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử Số 2, tỉnh Lạng Sơn, gồm: Thành phố Lạng Sơn và các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử 5 người.

 

Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh sinh ngày16/3/1971 tại  xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán Nhà nước.


 

2. Ông Lê Minh Nam: Ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Hậu Giang, gồm: Thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và các huyện: Phụng Hiệp, Long Mỹ. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người; số người ứng cử 5 người.

 

Ông Lê Minh Nam sinh ngày 28/02/1975, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện là Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Kiểm toán nhà nước, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Kinh tế Hà Nội.

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)