TIN TỨC
NGHIỆM THU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG BÀI TẬP, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ “KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG”

(khoahockiemtoan.vn) - Chiều 12/10/2021, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) do ThS. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo & Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch đã họp thẩm định hệ thống ngân hàng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề “Kiểm toán hoạt động”.

Tại buổi họp, ThS. Nguyễn Anh Phương, Trưởng phòng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán - chủ trì biên soạn hệ thống câu hỏi đã báo cáo khái quát quá trình tổ chức biên soạn và những nội dung cơ bản của hệ thống ngân hàng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm.

 

Nhận xét về tài liệu, các thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng Hệ thống ngân hàng câu hỏi đã bám sát về các vấn đề cơ bản của Kiểm toán hoạt động như định nghĩa, lựa chọn chủ đề kiểm toán, tìm hiểu về đơn vị, xác định mục tiêu và phạm vi, phương pháp tiếp cận, quy trình kiểm toán hoạt động, xây dựng tiêu chí kiểm toán, thu thập và phân tích bằng chứng kiểm toán, hình thành kết luận kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán, kiểm tra thực hiện kiến nghị… Đa dạng các câu hỏi với đầy đủ các mức độ từ dễ, trung bình và khó.

 

Để hoàn thiện bộ câu hỏi, các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị Ban biên soạn tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, bổ sung các câu hỏi ở mức độ dễ và các câu hỏi về nội dung thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Trong quá trình thiết kế câu hỏi cũng tránh đưa ra những câu hỏi có đáp án không rõ ràng, có thể gây tranh luận về tính chính xác của đáp án.

 

Ngân hàng bài tập, câu hỏi trắc nghiệm đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa hoàn thiện thêm.

 

Theo kế hoạch Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng sẽ họp thẩm định Ngân hàng câu hỏi, trắc nghiệm “Chương trình bồi dưỡng  kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 3" vào ngày 14/10/2021 và Ngân hàng câu hỏi, trắc nghiệm “Chương trình bồi dưỡng  kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp cấp độ 1” vào ngày 15/10/2021.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)