TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ: “GIẢI PHÁP CHỐNG CHUYỂN GIÁ, TRỐN THUẾ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KTNN”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 21/12/2021, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Giải pháp chống chuyển giá, trốn thuế và trách nhiệm của KTNN”. Đề tài Ths. Hoàng Văn Chương, Ths. Đoàn Chiến Thắng làm đồng chủ nhiệm, Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ths. Hoàng Văn Chương báo cáo kết quả nghiên cứu Đề tài trước Hội đồng nghiệm thu.

 

Theo Ban đề tài, Tại Việt Nam những hành vi trốn thuế ngày càng diễn biến phức tạp, phạm vi ngày càng rộng, quy mô ngày càng lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi, tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN. Vì vậy, vai trò, trách nhiệm của KTNN trong đấu tranh chống chuyển giá, trốn thuế là rất cấp thiết trong công tác kiểm toán.

 

Theo Hội đồng nghiệm thu, Đề tài có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn. Ban Đề tài đã xác định và triển khai nghiên cứu các nội dung phù hợp với tên Đề tài, kết cấu cơ bản hợp lý. Tuy nhiên, giải pháp chống chuyển giá, trốn thuế là một chủ đề rất rộng, để phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, đối với phần thực trạng cần cân nhắc tập trung phạm vi nghiên cứu vào hoạt động của KTNN trong chống chuyển giá, trốn thuế hơn là chống chuyển giá, trốn thuế nói chung, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị gắn liền với vai trò, trách nhiệm, hoạt động của KTNN.

 

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nguyễn Tuấn Anh phát biểu kết luận buổi nghiệm thu.

 

Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chủ nhiệm Đề tài. Đề tài đã giải quyết một vấn đề mới, thiết thực, có giá trị lý luận và thực tiễn, nội dung Đề tài có nhiều kết quả tốt, cách trình bày khoa học. Ban đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng để nâng cao chất lượng của Đề tài.

 

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại khá.

Tùng LâmCÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)