TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ SỞ “GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ GIÁO DỤC DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN”

(khoahockiemtoan.vn) - Chiều ngày ngày 27/4/2022, tại trụ sở  111, Trần Duy Hưng,  Cầu Giấy, Hà Nội, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tổ chức nghiệm thu đề tài  cơ sở năm 2022 Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán kiểm toán hoạt động đấu thầu, mua sắm trang thiết bị giáo dục do Kiểm toán nhà nước thực hiện” ; Đề tài do Ths. Phạm Xuân An, CN. Nguyễn Xuân Hợi đồng chủ nhiệm. Ths. Trần Kim Lộc Giám đốc Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán làm chủ tịch Hội đồng.

Đại diện Ban đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

 

Theo Ban chủ nhiệm Đề tài: Với chức năng kiểm toán tài chính, tài sản công, thời gian qua KTNN đã thực hiện nội dung kiểm toán hoạt đông đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục trong các cuộc kiểm toán ngân sách bộ ngành, địa phương. Mặc dù, có nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên công tác kiểm toán lĩnh vực này vẫn còn có khoảng cách nhất định, đặc biệt so với yêu cầu phục vụ cho quản lý vĩ mô. Do đó, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán kiểm toán hoạt động đấu thầu, mua sắm trang thiết bị giáo dục do Kiểm toán nhà nước thực hiện có ý nghĩa lý luận và ứng dụng thực tiễn cao.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

 

Đề tài sử được kết cấu gồm 02 chương, đã tổng hợp được một số vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng kiểm toán hoạt động đấu thầu, mua sắm trang thiết bị giáo dục do KTNN thực hiện; đồng thời đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoạt động đấu thầu, mua sắm trang thiết bị giáo dục của KTNN.

 

Theo Hội đồng nghiệm thu, đề tài có giá trị thực tiễn, kết quả nghiên cứu có thể áp dụng trong quá trình kiểm toán tại các cuộc kiểm toán có nghiệp vụ về kiểm toán đấu thầu mua sắm các trang thiết bị giáo dục trong các cuộc kiểm toán chuyên đề mua sắm hay cuộc kiểm toán  ngân sách địa phương.

 

Tuy nhiên để để đề tài có giá trị cao hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài rà soát chỉnh sửa và biên tập bổ sung một số nội dung như: Chuẩn xác khái niệm "cơ sở giáo dục", rà soát tính phù hợp của việc nghiên cứu "thiết bị dạy học" so với đối tượng nghiên cứu; bổ sung lý luận về tổ chức kiểm toán của KTNN (nội dung, các nhân tố ảnh hưởng…); bổ sung minh họa, dẫn chứng để việc tổng kết, phân tích làm cơ sở cho các đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán hoạt động đấu thầu, mua sắm trang thiết bị giáo dục của KTNN. Ngoài ra, Ban đề tài cần rà soát các giải pháp đảm bảo cụ thể, khả thi, phù hợp với thực tiễn; tương thích, phù hợp với kết quả phân tích, đánh giá thực trạng; gắn với đối tượng nghiên cứu "hoạt động đấu thầu, mua sắm trang thiết bị giáo dục"; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN.

 

Chủ tịch Hội đồng Trần Kim Lộc kết luận buổi nghiệm thu

 

Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Trần Kim Lộc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban chủ nhiệm đề tài trong quá trình tổ chức nghiên cứu. Mặc dù vậy, Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội để đề tài đạt chất lượng khi đưa vào áp dụng trong hoạt dộng của KTNN.

 

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại Khá.

Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)