TIN TỨC
DIỄN ĐÀN: THÚC ĐẨY PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - NHỮNG NÚT THẮT VÀ VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(khoahockiemtoan.vn) - Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và thách thức giai đoạn vừa qua, Quốc hội, Chính phủ đã quyết liệt tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế. Nhiều chính sách thiết thực, thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân đã được chỉ đạo triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế 9 tháng vừa qua chỉ đạt 4,24% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy việc phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng Quốc hội đề ra năm 2023 khoảng 6,5% và phù hợp với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới sẽ là thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cấp, các ngành.

 

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm toán nhà nước thời gian qua, nhất là các cuộc kiểm toán chuyên đề toàn Ngành đã chỉ ra những nút thắt, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách làm ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển kinh tế. Để góp phần tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tốc độ phát triển, phục hồi của nền kinh tế, hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững, ổn định, Kiểm toán nhà nước dự kiến tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - Những nút thắt và vai trò của Kiểm toán nhà nước”.

Phó Tổng KTNN Bùi Quốc Dũng chủ tọa triển khai các nhiệm vụ tới các Tổ công tác phục vụ Diễn đàn.

 

Đây là lần đầu tiên một diễn đàn kinh tế được Kiểm toán nhà nước chủ trì tổ chức nhằm phân tích, đánh giá thực trạng khách quan, toàn diện, sâu sắc về các kết quả, hạn chế tồn tại của kinh tế Việt Nam trong năm 2023; bài học kinh nghiệm rút ra qua thực tiễn và các thách thức, cơ hội của nền kinh tế trong năm 2024; nhận diện những thách thức, khó khăn, vướng mắc, những nút thắt ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế Việt Nam thông qua các kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

 

Diễn đàn dự kiến sẽ được tổ chức thành 01 phiên toàn thể và một số phiên chuyên đề, cụ thể như sau:

 

Các phiên chuyên đề bao gồm các chủ đề về công tác quản lý đất đai và xác định giá đất; đầu tư công; phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sẽ do Kiểm toán nhà nước phối hợp với một số cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành liên quan đồng chủ trì. Mỗi vấn đề sẽ được nhìn nhận từ góc độ thực tiễn và qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Các phiên chuyên đề có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế có liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu khác.

 

Phiên toàn thể được tổ chức sau các phiên chuyên đề nhằm đưa ra cái nhìn tổng thể về những vấn đề đã đặt ra, trên cơ sở đó nhận định những nút thắt trong phục hồi và phát triển kinh tế và vai trò tham gia tháo gỡ của Kiểm toán nhà nước.

PV

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)