TIN TỨC
CƠ CHẾ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

(khoahockiemtoan.vn) - Với mục đích tìm ra những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán mà trong đó tập trung vào vấn đề kiểm soát quyền lực, trên cơ sở đó giúp Đảng, Chính phủ, các địa phương kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, phân tích, đánh giá, trao đổi quan điểm và làm rõ vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực công, góp phần phòng, chống tham nhũng, sáng 11 tháng 4, KTNN đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ các cơ quan thuộc Trung ương Đảng, các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan Trung ương và Địa phương, các Trường đại học, các Viện nghiên cứu cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh và Q.Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Nguyễn Đình Hòa đồng chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tham nhũng không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước mà còn làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển quốc gia. Nhận thức sâu sắc những tác hại nghiêm trọng của tham nhũng, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng đến việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng và đã coi công cuộc phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

 

Kiểm soát quyền lực được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề lý luận về quyền lực và kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng; làm rõ vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm soát quyền lực góp phần phòng, chống tham nhũng, thực trạng việc kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán cũng như thực trạng thi hành các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tại Kiểm toán nhà nước trong thời gian qua; chia sẻ các bài học, kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của các cơ quan Kiểm toán tối cao và những gợi mở cho Việt Nam từ đó tập trung làm rõ các vướng mắc, bất cập đối với cơ chế giám sát, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh phát biểu tại Hội thảo

 

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh “Từ lý luận và thực tiễn chống tham nhũng cho thấy, thực chất tham nhũng là xoay quanh vấn đề quyền lực và sự tha hóa quyền lực, không có tha hóa quyền lực thì khó có tham nhũng xảy ra, tha hóa quyền lực là mảnh đất màu mỡ để tham nhũng tồn tại và phát triển. Kiểm soát được quyền lực là vấn đề rất khó, nhưng nhất thiết phải làm tốt, nếu không cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta sẽ không thể đạt hiệu quả. Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, KTNN đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những vấn đề được Quốc hội, Chính phủ và xã hội đặc biệt quan tâm, các lĩnh vực trọng yếu dễ xẩy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí.”

 

Tập trung thảo luận tại Hội thảo, các bài tham luận cũng như các ý kiến phát biểu, thảo luận đã chỉ ra rằng kiểm soát quyền lực có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước và đảm bảo tính liêm chính của bộ máy nhà nước. Hội thảo đã làm rõ vai trò của KTNN trong kiểm soát quyền lực góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; gắn đấu tranh phòng chống tham nhũng với kiểm soát quyền lực, từng bước ngăn chặn việc lạm quyền, lộng quyền, tha hóa quyền lực. Hội thảo đã đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm phát huy vai trò của KTNN trong kiểm soát quyền lực góp phần phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Diệu ThúyCÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)