GIỚI THIỆU CHÍNH SÁCH MỚI
Nhà nước cần đồng hành cùng doanh nghiệp bằng hành động
Để thúc đẩy tăng trưởng thì phải kích thích được nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nền kinh tế và toàn xã hội. Đó là bài toán tổng thể, trong đó ...
Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán, Kiểm toán
Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 142/TTg ngày 10 tháng 3 năm 1997 của Thủ tướng Chính ph ...

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)