LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN
VDB và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

PGS.,TS. Đoàn Hương Quỳnh &

Phát triển kiểm toán độc lập và mối quan hệ với Kiểm toán nhà nước Việt Nam
Luật kiểm toán độc lập (Luật KTĐL) đã được Quốc hội Khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 đã tạo hành lang ...
Kế toán trách nhiệm và thực tiễn vận dụng vào Việt Nam
 Kế toán trách nhiệm được coi là một trong những công cụ tài chính hữu ích cho việc kiểm soát và điều hành hoạt động kinh doanh của các nhà quản trị tron ...
Diện mạo mới từ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng
Diện mạo mới từ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng(khoahockiemtoan.vn) -  Những thành công sau gần 4 năm thực hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng(TCTD) đã cải thiện hoạt động hệ thống ngân hàng, mang tới diện mạo mới cho hệ thống các TCTD, góp phần hỗ trợ tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Trong thời gian tới, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh những giải pháp tiếp tục tái cơ cấu bền vững và hiệu quả hơn nữa.
Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI: Thực trạng và giải pháp
Chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI: Thực trạng và giải pháp(Khoahockiemtoan.vn) - Bên cạnh những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khu vực này cũng đã bộc lộ một số vấn đề như tình trạng chuyển giá, trốn thuế, gây thất thu ngân sách, tác động không tốt đến môi trường đầu tư của Việt Nam…
Bước đột phá mới cho đơn vị sự nghiệp công lập
Bước đột phá mới cho đơn vị sự nghiệp công lập(khoahockiemtoan.vn) - Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, tất cả các thành phần kinh tế đều phải tiến hành đổi mới và cải cách để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Phát triển doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững
Phát triển doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vữngDoanh nghiệp xã hội (DNXH) đã và đang ngày càng khẳng định những đóng góp thiết thực cho kinh tế, góp phần thực hiện an sinh xã hội.
Tham gia TPP: Giữ ổn định quy mô thu ngân sách nhà nước
Tham gia TPP: Giữ ổn định quy mô thu ngân sách nhà nước(khoahockiemtoan.vn) Việc cắt giảm gần như 100% dòng thuế theo cam kết của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ dẫn tới giảm nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) đối với hàng hóa nhập khẩu, nhưng tác động giảm này không lớn
(Phần I : Từ chương I đến chương VI của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi )
Khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán (Audit Expectation Gap) đã được tranh luận gay gắt trên toàn thế giới trong nhiều năm qua.

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)