GƯƠNG MẶT DOANH NGHIỆP
Khai thác phân tích dữ liệu để truyền tải thông điệp: sự lên ngôi của kế toán quản trị.

Vai trò của kế toán quản trị đã được chuyển đổi từ người chuyên xử lý các con số thành “người kể chuyện” với những ...

Blockchain: Tương lai của việc lưu giữ hồ sơ

Điều gì làm nên sức mạnh thương hiệu PTSC?
Là một trong số những tổng công ty trụ cột của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN, Tổng Công ty CP Dich vụ Kỹ thuật Dầu khí VN (PTSC) hiện đã có 23 đơn vị thành viên, ...

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)