TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tọa đàm khoa học: “Nâng cao chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong hoạt động thẩm tra, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội”

Ngày 6/12/2017, tại Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán đã tổ chức Tọa đàm khoa học: Nâng cao chất lượng sử dụn ...

Hội thảo khoa học Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra

Ngày 6/12, tại trụ sở cơ quan, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ "Kiểm toán việc qu ...

Khai giảng lớp phân tích chính sách công thông qua kết quả kiểm toán

Sáng 05/12/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức khai giảng lớ ...

Sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ
Sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ

(khoahockiemtoan.vn) - Nhằm đánh giá kết quả phối hợp theo Quy chế phối hợp công tác số 01/QCPH: KTNN-TTCP ký ngày 10/3/2015 giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ, hai bên đã tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước và Thanh tra Chính phủ. Tham dự Hội nghị có Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khai, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, đại diện lãnh đạo các đơn vị hai cơ quan và đại diện Thanh tra Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Xây dựng.

 

Qua hơn 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và TTCP cho thấy việc ban hành Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan là cần thiết, các nội dung phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu công tác của hai cơ quan. Lãnh đạo hai đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế; các nội dung phối hợp đều được triển khai nghiêm túc, thu được một số kết quả tích cực, nổi bật nhất là khắc phục được sự chồng chéo, trùng lặp giữa kế hoạch kiểm toán của KTNN và kế hoạch thanh tra của TTCP;từng bước khắc phục sự chồng chéo giữa kế hoạch kiểm toán của KTNN với kế hoạch kiểm toán của Thanh tra Bộ, ngành, địa phương. Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác của hoạt động thanh tra, kiểm toán cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm hai cơ quan trong hệ thống chính trị.

 

Đặc biệt thông qua Quy chế phối hợp, KTNN và TTCP đã góp phần hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm toán hàng năm. Song việc triển khai thực hiện Quy chế vẫn còn một số hạn chế như đã nêu ở trên, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của hai cơ quan, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan và trong công tácphòng, chống tham nhũng.

Khai giảng Lớp kiến thức về đầu tư xây dựng cơ bản
Khai giảng Lớp kiến thức về đầu tư xây dựng cơ bản

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 3/12/2018, Trường ĐT&BD nghiệp vụ nghiệp vụ tổ chức khai giảng Lớp kiến thức về đầu tư xây dựng cơ bản, đến dự buổi Lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường; TS Trần Ngọc Huy- Phó Giám đốc Viện CN Đường bộ & Sân bay -  Bộ GTVT và toàn thể các học viên theo Quyết định.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chương trình  Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn”

(khoahockiemtoan.vn) - Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-KTNN ngày 02/8/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2017, thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TrĐT ngày 20/11/2018 của Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017, chiều 26/11/2018 Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn” do Ths Lê Minh Hưng và CN Cù Hoàng Đức, KTNN Chuyên ngành V làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 20/11/2018, tại Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại,  tố cáo tại Kiểm toán nhà nướcdo ThS. Nguyễn Mạnh Cường và ThS. Nguyễn Minh Thắng làm đồng chủ nhiệm.  PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa - Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Trường ĐT&BD Nghiệp vụ kiểm toán tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trường ĐT&BD Nghiệp vụ kiểm toán tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 19/11/2018, tại trụ sở KTNN 116 - Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trường ĐT&BD Nghiệp vụ kiểm toán tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến dự buổi Lễ có Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành, Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh, cùng đại biểu là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN, đội ngũ giảng viên kiêm chức và tập thể, cán bộ, viên chức và người lao động của Trường.

Tọa đàm “Tổ chức kiểm toán chuyên đề của KTNN -Thực trạng và giải pháp”
Tọa đàm “Tổ chức kiểm toán chuyên đề của KTNN -Thực trạng và giải pháp”

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 16/11/2018, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức buổi Tọa đàm “Tổ chức kiểm toán chuyên đề của KTNN - Thực trạng và giải pháp”.  Đến dự buổi Tọa đàm có GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng KTNN, đại diện lãnh đạo các Vụ tham mưu, KTNN các chuyên ngành, KTNN các khu vực của KTNN và đông đảo các đại biểu là lãnh đạo cấp phòng của các đơn vị trực thuộc KTNN tham dự. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa .Q Giám đốc Trường chủ trì và điều hành buổi Tọa đàm.

Thẩm định đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019
Thẩm định đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019

(khoahockiemtoan.vn) - Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phê duyệt danh mục và các đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đưa vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 của KTNN, thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-KTNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Kiểm toán nhà nước, Hội đồng Khoa học KTNN đã tiến hành xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 (tổ 2). TS Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì buổi thẩm định.

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán số 131
  • Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán số 130
  • Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán số 129