Ngày 31 tháng 7 năm 2016
Sáng ngày 25/7/2016, Công đoàn Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. ...