Ngày 2 tháng 5 năm 2016
(Khoahockiemtoan.vn) - Trong bối cảnh chi ngân sách nhà nước (NSNN) hết sức căng thẳng do chi thường xuyên tiếp tục tăng cao, chi trả nợ ngày càng lớn, ...