GỬI BÀI
* QUY ĐỊNH BÀI BÁO KHOA HỌC GỬI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NCKH KIỂM TOÁN VÀ WEBSITE KHOAHOCKIEMTOAN.VN
Tiêu đề bài viết:  
Nội dung:
File đính kèm:
Hỗ trợ file (.jpeg,.jpg,.png,.doc,.docx,.xls,.xlsx) và tối đa 5MB
Họ và tên:  
Điện thoại:  
Email:
Mã xác nhận:

* QUY TRÌNH PHẢN BIỆN BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN
Tạp chí NCKH Kiểm toán áp dụng quy trình phản biện kín. Theo đó, người phản biện bài viết không được biết thông tin về tác giả bài viết và ngược lại. Quy trình phản biện được mô tả qua sơ đồ sau:
TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)