TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ: “HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHÔNG HÌNH THÀNH ĐƠN VỊ Ở”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 06/9/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: “Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở” do Ths.Võ Văn Cương, CN Nguyễn Hữu Tâm làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.


Theo Ban đề tài, xuất phát từ nhu cầu, thực trạng phát triển du lịch ở một số tỉnh, thành của nước ta có hoạt động du lịch biển phát triển, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa việc hình thành khái niệm mới “đất ở không hình thành đơn vị ở” gồm: đất ở du lịch, nghỉ dưỡng, không hình thành đơn vị ở và không tổ chức các dịch vụ thiết yếu như trường mầm non, giáo dục phổ thông cơ sở, văn hóa thông tin, chợ… nhưng vẫn đảm bảo các dịch vụ tiện ích có sẵn phục vụ nhu cầu hàng ngày với tính chất nghỉ dưỡng - du lịch như: dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, không gian vui chơi, thư giãn…từ 5-7 năm trở lại đây. Với loại hình đất ở này đã gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai ở một số địa phương.

 

Qua kiểm toán tại tỉnh Khánh Hòa, KTNN Khu vực VIII nhận thấy: việc quản lý đất ở không hình thành đơn vị ở chưa được quy định trong Luật và còn nhiều vấn đề bất cập nên việc nghiên cứu đề tài “Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở” vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn giúp cho công tác kiểm toán về loại hình đất ở này ngày càng hiệu quả hơn.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích đối với Ban đề tài về nội dung tại, hình thức trình bày, kết cấu các chương, mục…, nhằm giúp Ban đề tài tiếp thu, hoàn thiện để nâng cao chất lượng của đề tài.

 

 

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa nhấn mạnh: Đề tài bước đầu đã xác định được mục tiêu nội dung, đối tượng, phạm vi, đề kết cấu làm 2 chương là hợp lý với một đề tài cơ sở; đề tài đã phân tích được, bối cảnh ra đời, khái niệm niệm đất ở không hình thành đơn vị ở gắn với loại hình kinh doanh condotel và hệ thống một số quy định của pháp luật với loại hình kinh doanh condotel; đánh giá được thực trạng quản lý đất đai gắn với  loại hình kinh doanh   condotel thông qua công tác kiểm toán quản lý và sử dung đất đai của KTNN Khu vực VIII trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đề tài đã đề xuất được một số giải pháp, kiến nghị cơ quan chức năng để sửa đổi bổ sung để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở.

 

Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài rà soát, sửa lỗi chính tả, hoàn thiện phần mở đầu, viết cô đọng hơn về mục tiêu, mục đích, phương pháp nghiên cứu; kết cấu lại chương, mục để đảm bảo tính lo gic;  bên cạnh đó, làm rõ mặt lý luận phương thức kiểm toán công tác kiểm toán quản lý đất ở không ghình thành đơn vị ở làm cơ sở để đánh giá công tác kiểm toán.

 

Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban đề tài bổ sung phần thực trạng công tác kiểm toán loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở của các đơn vị trực thuộc KTNN để làm rõ hơn nội dung đã đề ra; bên cạnh đó Ban đề tài nên xây dựng Đề cương sơ bộ hoặc một số hồ sơ mẫu biểu hướng dẫn công tác sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở để phục vụ tốt cho công tác kiểm toán trong Ngành.

 

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại : Giỏi

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)