TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 27/9/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: “Hướng dẫn kiểm toán đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập”  do Ths. Nguyễn Thị Kiều Thu và Ths. Đinh Văn Dũng làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Q Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.


Đề tài “Hướng dẫn kiểm toán đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập”  được kết cấu thành 2 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và thực trạng kiểm toán các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của KTNN trong giai đoạn 2014-2016; Chương 2: Hướng dẫn kiểm toán đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

 


 

Theo Ban chủ nhiệm Đề tài: Đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và đơn vị sự nghiệp y tế công lập nói riêng là các đơn vị thường xuyên được lựa chọn kiểm toán khi KTNN tổ chức kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành hay kiểm toán NSĐP. Quá trình kiểm toán các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong những năm qua, các Đoàn kiểm toán của KTNN cũng đã phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị này và bên cạnh đó là những bất cập của cơ chế, chính sách cần phải sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, với loại hình hoạt động có nhiều đặc thù như các bệnh viện, cơ sở y tế kết quả kiểm toán cũng còn những hạn chế khi có những hoạt động chưa được kiểm toán một cách đầy đủ, chưa đưa ra được những nhận định, đánh giá một cách rõ ràng, xác đáng như định mức tiêu hao vật tư hóa chất trong các phác đồ điều trị, chi phí tiêu hao trong hoạt động khám chữa bệnh...

 

Xuất phát từ yêu cầu đó, việc tổ chức nghiên cứu đề tài “Hướng dẫn kiểm toán đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập” thật sự là nhu cầu cấp thiết. Đề tài được nghiên cứu hoàn thành sẽ có tác dụng như một cẩm nang định hướng dành cho các kiểm toán viên được phân công kiểm toán các bệnh viện, cơ sở y tế ứng dụng khi thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo cho hoạt động kiểm toán có thể nhận xét, đánh giá, kết luận một cách đầy đủ toàn diện hoạt động của các đơn vị này.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích đối với Ban đề tài về nội dung tại, hình thức, kết cấu các chương, mục…, giúp Ban đề tài tiếp thu, hoàn thiện để nâng cao chất lượng của đề tài.

 


Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa đề nghị Ban đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng; rà soát sửa lỗi chính tả,  hoàn thiện lại phần Mở đầu, xác định rõ nội dung và phạm vi nghiên cứu; kết cấu lại một số tiểu mục để đảm bảo tính logic và cân đối về dung lượng. Cần làm rõ và cô đọng lý luận về hướng dẫn kiểm toán: Thể thức, nội dung của bản một bản Hướng dẫn để làm căn cứ xây dựng Hướng dẫn kiểm toán ở Chương 2 theo hướng là kiểm toán tổng hợp hoặc kiểm toan chi tiết…

 

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại : Khá

Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)