TIN TỨC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TẬP HUẤN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 15/1/2019, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức tập huấn trực tuyến Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 cho Kiểm toán viên, công chức các đơn vị trong Ngành. Đến dự buổi tập huấn có Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lăng Trịnh Mai Hương; Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam, Trọng tài viên VIAC, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thị Cúc là Báo cáo viên của lớp tập huấn.​

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

Khai giảng lớp tập huấn, Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Lăng Trịnh Mai Hương cho biết, Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020, riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có liệu lực từ ngày 01/7/2022 là Luật quan trọng, có ảnh hưởng tới hoạt động của Ngành trong tương lai. Vì vậy, KTNN tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật “Luật quản lý thuế” cung cấp các nội dung mới của Luật, nhằm hỗ trợ công tác kiểm toán. Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đề nghị các học viên tập trung, nghiêm túc tham dự lớp tập huấn, tích cực trao đổi với Báo cáo viên để làm rõ các nội dung được tập huấn, các kinh nghiệm thực tiễn công tác thuế nhằm nâng cao công tác chuyên môn kiểm toán thuế.

 

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe Báo cáo viên trình bày về sự cần thiết phải ban hành, xây dựng Luật Quản lý thuế số 38; Các nội dung thay đổi cơ bản của Luật Quản lý thuế số 38.

 


 Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Thị Cúc là báo cáo tại buổi tập huấn


Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho biết, sau hơn 10 năm triển khai Luật quản lý thuế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên công tác quản lý thuế còn nhiều hạn chế, bất cập như: Thiếu thống nhất về công tác quản lý thuế trong các văn bản quy phạm pháp luật; Phạm vi điều chỉnh của Luật chưa quy định đầy đủ dẫn đến việc chưa bao quát nguồn thu phục vụ cho việc mở rộng cơ sở thuế; Công tác quản lý thuế chưa theo kịp thực tiễn giao dịch thương mại điện tử và dịch vụ toàn cầu, chưa hỗ trợ tốt cho mục tiêu hiện đại hóa cơ quan Quản lý thuế; Một số quy định nguyên tắc quản lý thuế, quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Quản lý thuế chưa được quy định đầy đủ; Các quy định về chức năng quản lý thuế chưa rõ ràng, nhất là thủ tục hành chính, mang lại rủi ro tiềm ẩn trong việc thất thu về thuế, cũng như các hiện tượng tiêu cực trong công tác quản lý thuế…

Luật quản lý thuế số 38/2019 được xây dựng với mục đích: Xây dựng Luật quản lý thuế hoàn chỉnh, toàn diện nhằm tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Việt Nam; Xây dựng Luật quản lý thuế rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cho cơ quan quản lý thuế thực hiện nghiêm quyền, nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định pháp luật, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc cho biết, Luật Quản lý thuế số 38/2019 gồm 17 Chương, 152 Điều với nhiều nội dung thay đổi về: Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế; Đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế; Giao dịch liên kết, cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thuế, thương mại điện tử; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân; Tổ chức dịch vụ làm thủ tục thuế; Công tác xử lý vi phạm hành chính về thuế; Quản lý nợ thuế.

Nhấn mạnh đến nội dung nhiệm vụ, quyền hạn của của KTNN, bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, theo Luật, KTNN có nhiệm vụ thực hiện kiểm toán hoạt động đối với cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về KTNN, pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan. Đối với kiến nghị của KTNN liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế được quy định như sau:

Trường hợp KTNN trực tiếp kiểm toán người nộp thuế theo quy định của Luật KTNN, có nội dung kiến nghị về nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước thì KTNN phải gửi biên bản hoặc báo cáo kiểm toán cho người nộp thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện kiến nghị theo báo cáo kiểm toán của KTNN.Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với kiến nghị của KTNN thì người nộp thuế có quyền khiếu nại kiến nghị của KTNN.

Trường hợp KTNN không trực tiếp kiểm toán đối với người nộp thuế, mà thực hiện kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế có nội dung kiến nghị nêu trong báo cáo kiểm toán liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, thì KTNN gửi bản trích sao có kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế để thực hiện. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiến nghị của KTNN. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế, KTNN xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế, KTNN chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Cúc cũng đã giới thiệu, phân tích và làm rõ các điều, khoản mới khác của Luật Quản lý thuế số 38 như: Nguyên tắc quản lý thuế; Đồng tiền khai thuế, nộp thuế; Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Quản lý rủi ro trong quản lý thuế; Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc quản lý thuế; Quyền của người nộp thuế; Trách nhiệm của người nộp thuế; Nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN, Thanh tra Nhà nước, ngân hàng thương mại; Hội đồng tư vấn thuế ở xã, phường, thị trấn; Đối tượng đăng ký thuế, cấp mã số thuế, cắt giảm thủ tục hành chính; Nguyên tắc khai thuế, tính thuế; Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; Khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế; Miễn thuế, giảm thuế; Các trường hợp được khoanh tiền thuế; Hóa đơn điện tử.../.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)