TIN TỨC
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐT&BD NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 26/3/2020, Chi bộ Khoa học Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đến dự Đại hội có ông Lê Minh Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường; ông Ngô Văn Dũng Phó Giám đốc Trường, đại diện Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Đào tạo và toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa học.

Toàn cảnh Đại hội

 

Tại Đại hội, bà Ngô Thu Thủy - Bí thư Chi bộ Khoa học đã báo cáo với Đại hội hoạt động của Chi bộ Khoa học nhiệm kỳ 2017 - 2020, cụ thể:

 

Hiện tại, Chi bộ Khoa học có 8 đồng chí Đảng viên, trong đó có 01 đảng viên dự bị. Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị có 03 đồng chí, trung cấp 03 đồng chí; sơ cấp 02 đồng chí; Về trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, tiến sĩ: 01 đồng chí; thạc sĩ: 05 đồng chí; đại học: 02 đồng chí.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ thường xuyên quan tâm và coi trọng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị cho các đảng viên, viên chức và người lao động, kịp thời phổ biến quán triệt các văn bản, Nghị quyết của Đảng, Đảng ủy KTNN, và của Đảng ủy Trường đến các đảng viên trong Chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị;

 

Bên cạnh, việc thực hiện giáo dục chính trị cho các đảng viên, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, như:

 

Lãnh đạo công tác khoa học có nhiều chuyển biến tích cực: Từ năm 2017 đến năm 2020  Chi bộ đã tham mưu, triển khai giúp Hội đồng khoa học của Ngành chủ yếu tập trung vào nghiên cứu các đề tài cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở, đã thực hiện tổng cộng 135 đề tài, trong đó: bao gồm 33 đề tài cấp Bộ và 102 đề tài cấp cơ sở (65/102 đề tài đã nghiệm thu và đưa kết quả vào ứng dụng). Phần lớn kết quả nghiên cứu của các đề tài đều được ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của KTNN…

 

Đối với hoạt động thông tin khoa học: Chi bộ lãnh đạo phát hành “Bản tin đặc biệt”, trong đó thống kê và tổng hợp kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH từ năm 1994-2017.  Đây là tài liệu có giá trị trong việc tra cứu và tham khảo đối với đội ngũ cán bộ nghiên cứu. Năm 2018 và 2019;  đã phát hành 07 đầu sách “Vai trò của KTNN trong việc chống chuyển giá tại Việt Nam”; “Xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và vai trò của KTNN”; “Đầu tư theo hình thức BT, BOT và vai trò của KTNN”; “Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra”; “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”; “Cơ chế tự chủ đối với các Trường Đại học công lập - Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”; “Quản lý thuế và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Các đầu sách là tập hợp các bài viết từ các cuộc Hội thảo do KTNN tổ chức về các chủ đề cấp thiết đang được xã hội quan tâm, là tài liệu gửi tới các đại biểu Quốc hội và có giá trị tham khảo cao.

 

Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo tổ chức thành công 10 cuộc hội thảo khoa học cấp Bộ, các cuộc hội thảo đã tạo ra các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ giữa các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài ngành với các kiểm toán viên của KTNN. Trên cơ sở kết quả Hội thảo, KTNN đã đề xuất và kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội những giải pháp có giá trị để hoàn thiện công tác kiểm toán, quan lý tài chính công, tài sản công.

 

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ lãnh đạo Tạp chí đã phát hành được 36 số tạp chí đảm bảo chất lượng, xây dựng được hàng chục chuyên đề có chất lượng về: Kiểm toán hoạt động, tái cơ cấu nền kinh tế, địa vị pháp lý của KTNN… Tạp chí ngày càng có chất lượng về nội dung, đẹp về hình thức trình bày từng bước khẳng định được vai trò và vị trí trong làng báo chí của đất nước. Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính điểm công trình khoa học. Website Tạp chí luôn cập đầy đủ các tin bài và hoạt động của Ngành để đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh nhạy đến độc giả.

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng. Chi bộ và các đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ đảng, hàng tháng tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ đều đặn. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tạo điều kiện để các đảng viên tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị, đến cuối nhiệm kỳ có 03 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, thực hiện chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị, kết nạp mới 01 đảng viên, giới thiệu 03 quần chúng là đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình đảng và đang theo dõi, giúp đỡ 02 quần chúng để đề nghị đảng ủy xem xét, kết nạp trong thời gian tới; 02 đồng chí đảng viên trong Chi bộ được đề nghị xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 

Công tác kiểm tra của Chi bộ trong nhiệm kỳ đã được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ đảng và hướng dẫn của Đảng ủy KTNN; Công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng trong nhiệm kỳ đã được Chi bộ quan tâm, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời những đoàn viên công đoàn khó khăn, vận động đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào mang tính xã hội do Trường và KTNN phát động.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại và hạn chế trong hoạt động khoa học để đề xuất phương hướng giải quyết khó khăn trong nhiệm kỳ tới.

 

Tại Đại hội, các đảng viên của Chi bộ và đại biểu khách mời đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích vào báo cáo chính trị của Chi bộ, để thời gian tới Chi bộ hoạt động tốt và hiệu quả hơn.

 

Ông Lê Minh Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Minh Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường, đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi bộ Khoa học trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ tới,  đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ Khoa học tiếp tục  nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ khoa học, tham mưu cho lãnh đạo Trường và Ngành những đề tài khoa học giá trị, sát với thực tế, đi trước thực tiễn cuộc sống đang diễn ra.  Đồng thời, xây dựng Tạp chí ngày càng có chất lượng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin khoa học để từng bước xây dựng Thư viện điện tử của Trường trong xu thế toàn cầu hóa thông tin.

 

Tại Đại đội, Chi bộ đã tiến hành bầu cử Chi ủy khóa mới, đồng chí Ngô Thu Thủy được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Thị Diễm Ly được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

 

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội.

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và chỉ tiêu của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và được 100% đang viên trong chi bộ tán thành thông qua. Trong đó: Xây dựng Chi bộ hàng năm đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% Đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp từ 02 đảng viên mới trở lên; cử 2-3 quần chúng đi học lớp cảm tình Đảng.

 

Các đảng viên trong Chi bộ chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Lâm Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)