TIN TỨC
ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐT&BD NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 27/3/2020, Chi bộ Đào tạo Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đến dự Đại hội có ông Lê Minh Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường; ông Ngô Văn Dũng, bà Lăng Trịnh Mai Hương -  Phó Giám đốc Trường, đại diện Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Khoa học, Chi đoàn thanh niên và toàn thể Đảng viên Chi bộ Đào tạo.

Toàn cảnh Đại hội

 

Tại Đại hội, ông Trần Quang Huy - Bí thư Chi bộ Đào tạo đã báo cáo với Đại hội hoạt động của Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo báo cáo chính trị của Chi bộ Đào tạo, đến thời điểm hiện tại, Chi bộ có 09 đồng chí đảng viên chính thức, trong đó có 04 đảng viên là nữ, chiếm 45% tổng số đảng viên (dưới 30 tuổi: 1 đ/c, từ 30-45 tuổi: 6 đ/c; từ 45-60 tuổi: 1 đ/c; trên 60 tuổi: 01 đ/c).

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường, Chi bộ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị như: Lãnh đạo việc tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức dài hạn, trung hạn và hàng năm của Kiểm toán Nhà nước. Chỉ đạo các bộ phận trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Tổng KTNN phê duyệt; phối hợp với Vụ TCCB xây dựng và trình Tổng KTNN ban hành Quy chế thi và cấp chứng chỉ KTV KTNN và Quy chế Đào tạo, Bồi dưỡng của KTNN.

 

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ chỉ đạo đã hoàn thành xây dựng 17 chương trình; biên soạn 15 Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Ngành; 04 bài giảng của 4 khóa đào tạo, bồi dưỡng khác; biên soạn câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi thảo luận tình huống thực tế các môn học.

 

Chi bộ đã tham mưu tổ chức được 82 lớp đào tạo bồi dưỡng cho KTV, các lớp bồi dưỡng kỹ năng, bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng...; tổ chức 08 cuộc tọa đàm và tập huấn cấp ngành về đề cương kiểm toán, chuyên đề chuyên sâu; chủ trì tổ chức 03 cuộc hội thảo cấp Ngành; tổ chức thành công 01 kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước; tổ chức 02 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán cho KTV KTNN Lào, 02 lớp do chuyên gia giảng dạy (Pakistan và Nhật),...

 

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng cũng luôn được Chi bộ quan tâm, Chi bộ thường xuyên phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy KTNN, của Đảng ủy Trường tới các Đảng viên trong Chi bộ. Qua đó, giúp các Đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định con đường đi lên CNXH ở nước ta.

 

Trong nhiệm kỳ 2018-2020, Chgi bộ đã cử 02 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng; 100% số đảng viên của Chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ Đào tạo liên tục đạt danh hiệu Chi bộ cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các bộ phận Khối Đào tạo đều đạt tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại và hạn chế trong hoạt động đào tạo nhiệm kỳ vừa qua để đề xuất phương hướng giải quyết khó khăn trong nhiệm kỳ tới.

 

Tại Đại hội, các đảng viên của Chi bộ và đại biểu khách mời đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích vào báo cáo chính trị của Chi bộ, như công tác xây dựng khung chương trình đào tạo trung hạn 3 năm, 5 năm; tính chuyên nghiệp trong công tác đào tạo; nâng cao chất lượng, phương pháp sư phạm của đội ngũ giảng viên kiêm chức… để làm sao thời gian tới Chi bộ hoạt động tốt và hiệu quả hơn.

 

Ông Lê Minh Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Minh Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trường, đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi bộ Đào tạo trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiệm kỳ tới,  đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị Chi bộ Đào tạo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được , đồng thời phải tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo; quan tâm đến nguồn nhân lực để nâng cao hoạt động đào tạo trong bối cảnh mới theo yêu cầu của Lãnh đạo KTNN.

 

Bên cạnh đó, Chi bộ tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng;công tác kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Tại Đại đội, Chi bộ đã tiến hành bầu cử Chi ủy khóa mới, gồm 3 đồng chí: đồng chí Trần Quang Huy được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Hiểu được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Hà được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chi ủy viên.

 

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội.

Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)