TIN TỨC
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THÔNG QUA 05 ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2021

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 17/11/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức họp, thẩm định đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021. GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì cuộc họp. Tới dự cuộc họp, có TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, các thành viên của Tổ thẩm định và thành viên của Ban Chủ nhiệm các đề tài.

Tại cuộc họp,  Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành thẩm định 05 đề tài, gồm

 

- “Giải pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu của KTNN trên nền tảng dữ liệu lớn trong quá trình chuyển đổi số” của Trung tâm Tin học, do Ths. Phạm Thị Thu Hà và Ths. Vũ Dương Phúc đồng chủ nhiệm.

- “Thách thức và giải pháp đối với đoàn viên thanh niên là Kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0” của Đoàn Thanh niên KTNN, do Ths. Ngô Đạt Trí - KTNN chuyên ngành Ia và Ths. Nguyễn Thanh Huệ - Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán đồng chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu


- “Giải pháp tăng cường bảo vệ bí mật Nhà nước đối với hoạt động kiểm toán của KTNN trong điều kiện CMCN 4.0” của KTNN khu vực VIII, do Ths. Đoàn Huy Vinh và Ths. Nguyễn Tiến Phước đồng chủ nhiệm.

-“Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của KTNN đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0 ở Việt Nam hiện nay” của Trung tâm Tin học, do Ths. Nguyễn Văn Quang thuộc Trung tâm Tin học và Ths. Vũ An Huy thuộc KTNN chuyên ngành Ia đồng chủ nhiệm.

- “Xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ hoạt động kiểm toán dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo” của Văn phòng KTNN, do TS. Nguyễn Quán Hải thuộc Văn phòng KTNN và TS. Lê Anh Vũ - KTNN chuyên ngành VII đồng chủ nhiệm.

Tại buổi xét duyệt, các thành viên Tổ thẩm định đã đóng góp nhiều ý kiến giá trị về hình thức, nội dung, kết cấu của các đề tài. Qua đó, giúp các ban đề tài chỉnh sửa  để hoàn thiện và nghiên cứu đúng đối tượng, đúng hướng, tránh sự trùng lặp giữa một số nội dung của các đề tài.

 

Phát biểu kết luận buổi thẩm định, GS. TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các Ban Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của Tổ thẩm định, hoàn thiện đề cương để triển khai để tài để triển khai nghiên cứu theo đúng tiến độ, đảm bảo sản phẩm nghiên cứu có chất lượng để áp dụng vào thực tiễn hoạt động của KTNN.

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)