TIN TỨC
82 HỌC VIÊN ĐƯỢC ĐẠO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CHÍNH

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 14/12/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV) chính. Tới dự Lễ khai giảng có  ông Lê Minh Nam- Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán và 82 học viên là các Kiểm toán viên thuộc các đơn vị trong Ngành.

Toàn cảnh lớp học

 
Theo Ban Tổ chức Lớp học, tại Khóa học lần này, các học viên sẽ được học 9 chuyên đề, phân thành 02 hợp phần, với tổng thời gian đào tạo trên lớp là 144 tiết; 

 

Chuyên đề 1 – Phân tích báo cáo quyết toán NSNN gồm các nội dung: Báo cáo quyết toán NSNN; Phân tích quyết toán NSNN; Chuyên đề 2 – Phân tích, đánh giá chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và nợ công gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản về chính sách và phân tích chính sách vĩ mô; Phân tích, đánh giá chính sách tài khóa; Phân tích, đánh giá chính sách  tiền tệ; Những vấn đề cơ bản về nợ công và quản lý nợ công trong mối quan hệ với bội chi NSNN; Chuyên đề 3 – Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công giới thiệu các nội dung: Những vấn đề cơ bản về chính sách đầu tư công; Mối quan hệ giữa đầu tư công với GDP, thâm hụt NSNN, nợ công và đánh giá tình hình nợ công; Phân tích hiệu quả của chính sách đầu tư công; Chuyên đề 4 – Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN giới thiệu về: Chất lượng kiểm toán; Đảm bảo chất lượng kiểm toán; Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Thực tế hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán và đảm bảo chất lượng kiểm toán của KTNN…

Các chuyên đề sẽ mang đến cho các học viên các kiến thức, kỹ năng chuyên môn kiểm toán nâng cao và tương đối phức tạp để vận dụng vào hoạt động quản lý, điều hành Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán. Bên cạnh đó, học viên cũng sẽ được bồi dưỡng những kiến thức chuyên sâu để thực hiện việc phân tích báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước, chính sách tài khóa, tiền tệ, đầu tư công…phục vụ công tác kiểm toán của KTV chính.

 

Giám đốc Trường Lê Minh Nam phát biểu tại Lễ khai giảng

 

Phát biểu khai giảng khóa đào tạo, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán Lê Minh Nam cho biết: Tài liệu đào tạo của khóa học đã được biên soạn theo hướng sửa đổi, bổ sung, cập nhật cho phù hợp với các thay đổi của các văn bản pháp quy, văn bản quản lý, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan và hoạt động thực tiễn của KTNN nhằm mang đến cho các học viên các kiến thức, kinh nghiệm hữu ích cho quá trình triển khai nhiệm vụ. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán đề nghị các học viên trong quá trình đào tạo tích cực tham gia trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế và thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học để khóa đào tạo đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra.

Khóa học diễn ra từ 14/12/2020 đến 12/01/2021.

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)