TIN TỨC
KTNN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng 05/01/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên BCH Trung ương (TW) Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên BCH TW Đảng: Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ, Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trần Quốc Cường - Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Các đồng chí là đại diện lãnh đạo: Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước và các Ủy ban của Quốc hội.

 

Về phía KTNN có: Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc; các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Quang Thành, Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh, Nguyễn Tuấn Anh, Doãn Anh Thơ; nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đoàn Xuân Tiên; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của KTNN, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành cho biết: Năm 2020, mặc dù tình hình quốc tế và trong nước có những biến động phức tạp do tác động của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng toàn diện tới hoạt động kinh tế - xã hội và công tác kiểm toán, song với tinh thần khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, KTNN đã hoàn thành toàn diện Kế hoạch công tác năm 2020 với nhiều kết quả nổi bật.

 

Trong năm 2020, Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành điều chỉnh kế hoạch kiểm toán (KHKT) để vừa đảm bảo hoàn thành toàn diện KHKT năm 2020, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán đến hoạt động phòng, chống dịch của đơn vị được kiểm toán, giảm thiểu sự chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra. Năm 2020, KTNN thực hiện 174 cuộc kiểm toán (158 cuộc theo phân giao kế hoạch đầu năm, bổ sung 22 cuộc và 06 cuộc điều chỉnh giảm theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và đề nghị của các đơn vị có liên quan) tổ chức thành 188 Đoàn kiểm toán. Đến 31/12/2020, toàn Ngành đã triển khai 186/188 Đoàn kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc kiểm toán 183/186 Đoàn kiểm toán đã triển khai (03 Đoàn kiểm toán bổ sung chưa kết thúc). Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra, chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên (KTV) nhà nước, các cuộc kiểm toán phát hành BCKT theo đúng quy định của Luật KTNN.

 

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành trình bày  tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021

 

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến 31/12/2020, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 60.035 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 4.965 tỷ đồng, giảm chi NSNN 13.836 tỷ đồng, kiến nghị khác là 41.234 tỷ đồng. Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 119 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân.

 

Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực thực hiện kiến nghị kiểm toán. Tổng hợp đến ngày 31/12/2020, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 59.332 tỷ đồng/80.791 tỷ đồng tổng số kiến nghị đủ bằng chứng kiểm toán (đạt 73,4%) cao hơn cùng kỳ năm 2019 (đạt 71,8%).

 

Việc công khai, cung cấp thông tin kết quả kiểm toán đã được KTNN thực hiện theo đúng quy định của Luật KTNN, Luật Báo chí và các văn bản liên quan. Năm 2020, KTNN đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2019 với kết quả xử lý tài chính là 81.095 tỷ đồng; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 198 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí. Tổng Kiểm toán nhà nước đã trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán NSNN năm 2018 trước Quốc hội với nhiều phát hiện kiểm toán nổi bật, được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao. KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán, đã cung cấp 131 bộ tài liệu cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác kiểm tra, điều tra, giám sát; kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các phiên họp của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng có liên quan.

 

Tại Phiên họp thứ 47 ngày 12/8/2020, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã xác định 3 trụ cột phát triển (khuôn khổ pháp lý, nguồn nhân lực và công nghệ) và 7 nội dung chính, tập trung ở khuôn khổ pháp lý; hệ thống tổ chức bộ máy; nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng kiểm toán; hội nhập, hợp tác quốc tế; phát triển cơ sở vật chất và CNTT, công nghệ cao.

 

KTNN tiếp tục triển khai các nội dung theo Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; tích cực thực hiện các thủ tục triển khai dự án “Xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đơn vị được kiểm toán của KTNN”; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của KTNN; Tiếp tục triển khai các dự án CNTT...

 

Với vai trò Chủ tịch ASOSAI, để đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2018-2021 trên cương vị Chủ tịch ASOSAI. KTNN Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc họp trực tuyến Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 và đã đạt được một số nội dung quan trọng, như: Thành lập Nhóm công tác của ASOSAI về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; thống nhất kiểm toán quốc tế việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông vì sự phát triển bền vững do KTNN Việt Nam chủ trì...

 

Bước sang năm 2021, KTNN xác định các nhiệm vụ trọng tâm: “Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; tập trung nâng cao năng lực, đổi mới tổ chức hoạt động kiểm toán, có giải pháp khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19; tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động kiểm toán để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của KTNN Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, tiếp tục khẳng định vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN; tăng cường đào tạo nhân lực, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của KTNN và phát huy vai trò KTNN là công cụ hữu hiệu của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”.

 

Tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2021; Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, Luật KTNN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN cho phù hợp với bối cảnh và xu hướng mới; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện thắng lợi vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, thành viên ASOSAI giai đoạn 2018-2024 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường, kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững…

 

Hội nghị cũng đã nghe đại diện một số đơn vị của KTNN tham giá ý kiến đóng góp cho Báo cáo. Các ý kiến tập trung chia sẻ về: Một số kết quả kiểm toán việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn 2016-2020; Tổng quan, kết quả và các giải pháp thực hiện kiểm toán môi trường trong thời gian tiếp theo; Tăng cường hiệu quả, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực kiểm toán tài chính, ngân hàng.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2020, cũng như cả nhiệm kỳ 2016 - 2020 của KTNN. ”Trong năm qua, mặc dù có rất nhiều khó khăn, song KTNN đã có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tích cực, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của KTNN trong nền kinh tế, là công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, tạo niềm tin với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân” - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và đồng tình cao với các đề xuất, giải pháp của KTNN và đề nghị các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn với KTNN trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để KTNN nâng cao năng lực, phát huy vị trí và vai trò của mình trong hệ thống chính trị.

 

Để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu KTNN: Quán triệt và thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của KTNN, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; Khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và thi hành Luật KTNN sửa đổi, bổ sung để Chiến lược phát triển KTNN, các quy định của Luật nhanh chóng đi vào thực tiễn; Coi trọng củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức và không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức; Quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, KTV nhà nước trong sạch, vững mạnh, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tương xứng với yêu cầu của nghề nghiệp; Hoàn thiện môi trường làm việc điện tử của KTNN theo hướng tích hợp và chia sẻ, tinh giản các quy trình hoạt động nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số để công khai minh bạch hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán; Đảm bảo trên thực tế tính độc lập của KTNN và từng Kiểm toán viên nhà nước; Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, khẳng định vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 …

 

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội; sự phối hợp công tác của các Bộ, ban, ngành đối với KTNN trong thời gian vừa qua. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Tổng Kiểm toán nhà nước  cam kết, sẽ cùng với tập thể cán bộ, công chức và người lao động KTNN phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

 

Nhân sự kiện trọng thị này, KTNN đã tổ chức chương trình trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Tổng Kiểm toán nhà nước cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của KTNN.

 

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Phạm Thanh Sơn – Nguyên Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành VII.

 

Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Đạt – Nguyên Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II.

 

Thiếu tướng Nguyên Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công An trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Văn phòng KTNN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

 

Ủy viên BCH TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tặng Cờ thi đua năm 2020 của KTNN cho 07 đơn vị của KTNN.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Tuấn Anh trao tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước và Cúp cho 16 Cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng năm 2020.

LK


CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)