TIN TỨC
ĐẢNG BỘ KTNN ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020

(khoahockiemtoan.vn) - Chiều 05/01/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đảng bộ KTNN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối); Hà Thị Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; đại diện các ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối.

 

Về phía Đảng bộ KTNN có: Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự (BCS), Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí ủy viên BCS đảng, BCH Đảng bộ; cấp ủy các cấp và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN.


Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với KTNN, là năm tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; năm thứ ba KTNN đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021. Trong tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế có những biến động lớn do tác động của đại dịch Covid-19,  với sự cố gắng, nỗ lực, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành toàn diện kế hoạch đã đề ra.
 
Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết, kết quả nổi bật trong năm 2020 là Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ KTNN, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua việc chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là Kiềm toán viên có bản lĩnh chính trị, có đạo đức trong sáng, văn  hóa ứng xử, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Đại đa số đảng viên giữ được phẩm chất, đạo đức tốt, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự đoàn kết nhất trí cộng sự cao trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy KTNN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra TƯ, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trong năm, cấp ủy các đơn vị tập trung lãnh đạo phục vụ tốt Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng Kế hoạch của Đoàn.
 
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh trình bày Báo cáo tại Hội nghị
 
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành cơ bản Kế hoạch kiểm toán năm 2020 với nhiều phát hiện và kiến nghị quan trọng, được Quốc hội và cử tri quan tâm, đánh giá cao. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính đến ngày 04/01/2021 là 60.035 tỷ đồng. Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 119 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí.
 
Đặc biệt, KTNN kịp thời chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tham nhũng sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng; cung cấp 134 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.
 
Công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ tiếp tục được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp yêu cầu hiện tại. Việc cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, yêu cầu phù hợp và cân đối, công khai, dân chủ. KTNN tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ với vai trò là Chủ tịch ASOSAI, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, từng bước khẳng định sự phát triển lớn mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại của KTNN Việt Nam trong cộng đồng các Cơ quan Kiểm toán tối cao trên thế giới.
 
Công tác an sinh xã hội được Đảng ủy KTNN quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, thiết thực...
 
Phát huy kết quả đạt được, năm 2021, Đảng ủy KTNN xác định 07 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 09 nhóm nhiệm vụ trong tâm trong Công tác xây dựng Đảng.
 
Theo đó, Đảng ủy KTNN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ngành đảm bảo chủ động, khoa học, chất lượng và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Kiềm toán viên có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, chí công, vô tư, công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng trong thực thi công vụ, tạo sự đoàn kết, nhất trí, cộng sự cao trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phát triển Đảng. Chủ động thực hiện toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...
 
Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương những thành tích Đảng bộ KTNN đã đạt được trong năm 2020; trong năm 2021, đồng chí Đỗ Việt Hà yêu cầu Đảng ủy KTNN cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo gương mẫu của đảng viên, phối hợp với BCS đảng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Nhấn mạnh hoạt động của KTNN thuộc lĩnh vực nhạy cảm, nhiều thách thức, Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy KTNN cần chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ tại chỗ và có giải pháp để quản lý đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các Bộ, ngành địa phương, góp phần giúp KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, đồng chí Hồ Đức Phớc ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo và đưa vào Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN trong năm 2021.
 
Đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy Khối; 4 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Khối đã trao tặng Bằng khen Tổ chức đảng Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2019 cho Đảng bộ KTNN và 8 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015-2019. 2 đảng viên của Đảng bộ đã vinh được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo T.Ư. Đảng ủy KTNN trao tặng Giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở đảng và 34 đảng viên đạt thành tích xuất sắc./.
 
Một số hình ảnh tại  lễ trao tặng phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Đảng của Đảng bộ:
 

 


 
 
 
 
 
 
PV
TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)