TIN TỨC
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM TOÁN DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU KIỂM TOÁN

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng 02/3/2021, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán” do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ và ông Ngô Minh Kiểm, Vụ trưởng Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán làm đồng chủ trì.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ phát biểu tại buổi Tọa đàm

 

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ cho biết Kiểm toán nhà nước đã ban hành và áp dựng Bộ chuẩn mực kiểm toán cùng với Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán trên các lĩnh vực Ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, doanh nghiệp, dự án đầu tư và đã cụ thể hóa các hướng dẫn trong các quy trình kiểm toán cũng như Hệ thống hồ sơ mẫu biểu của Ngành. Quá trình thực hiện từ năm 2017 đến nay đã đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao kết quả kiểm toán, tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm toán, giảm thiểu rủi ro kiểm toán. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán trên các lĩnh vực trong thời gian qua còn bộc lộ những bất cập, hạn chế.

 

Buổi tọa đàm do đó được tổ chức nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm toán, hạn chế những tồn tại trong thực hiện kiểm toán, phát hiện để khắc phục những bất cập về quy định so với thực tiễn kiểm toán, đồng thời thực hiện Kế hoạch đào tạo chung của Ngành. Với mục đích trao đổi, thảo luận sâu hơn về quy định chi tiết của Phương pháp tiếp cận kiểm toán; thảo luận về thực tiễn áp dụng Phương pháp kiểm toán tại các cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, của từng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Khu vực, đồng thời đi sâu phản ánh những khó khăn, bất cập cùng đề xuất khắc phục, hạn chế những tồn tại để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, các diễn giả và học viên sẽ trao đổi, thảo luận đánh giá thực trạng áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán, trong đó ngoài nêu những nội dung đã làm được, cần tập trung phản ánh những tồn tại về thực tiễn áp dụng, nguyên nhân của những tồn tại để cùng bàn giải pháp khắc phục.

 

Quang cảnh buổi Tọa đàm

 

Tại buổi thảo luận, 07 tham luận về áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong hoạt động kiểm toán đã được trình bày. Bên cạnh đó, các học viên cũng đã nhiệt tình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những vướng mắc trong quá trình áp dụng vào thực tiễn. Một số khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu cần được kịp thời khắc phục ngay trong năm 2021. qua Tọa đàm cho thấy việc áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả về nhận thức, hồ sơ mẫu biểu; việc áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định giúp các Kiểm toán viên nhà nước hiểu biết toàn diện hơn, sâu hơn về đơn vị được kiểm toán; xác định các nội dung trọng yếu cần tập trung khi thực hiện kiểm toán, từ đó xác định phạm vi và khối lượng kiểm toán để dự kiến thời gian kiểm toán, phân bổ nguồn lực phù hợp; thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán, đưa ra ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị phù hợp trong báo cáo kiểm toán. Ngoài ra, các đơn vị cũng chia sẻ những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu cần tập trung khắc phục trong những năm tới cũng như chỉ ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)