TIN TỨC
ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT GIAI ĐOẠN 2017-2020

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng 10/3/2021, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức tập huấn trực tuyến đề cương kiểm toán chuyên đề “Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” cho các cán bộ, Kiểm toán viên trong Ngành. Bà Lăng Trịnh Mai Hương - Phó Giám đốc Trường khai mạc buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được Trưởng phòng Tổng hợp, KTNN khu vực IV Phạm Thạch là báo cáo viên của buổi tập huấn  giới thiệu khái quát tình hình về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017-2020 với các nội dung: Hệ thống văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn; Tổng quan về giao dịch liên kết và quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; Một số khó khăn, vướng mắc và kết quả kiểm toán có liên quan.

 

Đối với nội dung quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, báo cáo viên tập trung giới thiệu về trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết với 7 trách nhiệm, quyền hạn chủ yếu được quy định cụ thể tại Điều 12, Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Điều 20 Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

 

Báo cáo viên cũng tập trung  làm rõ một số nội dung liên quan đến đề cương kiểm toán: Mục tiêu kiểm toán; Trọng yếu, rủi ro kiểm toán; Phạm vi và giới hạn kiểm toán; Nội dung phương pháp và thủ tục kiểm toán; Phương pháp kiểm toán; Tổ chức kiểm toán...

 

Theo kinh nghiệm thực thế của KTNN khu vực IV, các khó khăn, vướng mắc chủ yếu của công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017-2020 gồm: Quy trình, chuẩn mực và các văn bản hướng dẫn có liên quan còn thiếu do việc kiểm toán đối với hoạt dộng của doanh nghiệp có giao dịch liên kết còn mới; KTNN chưa xây dựng các tiêu chí để nhận diện dấu hiệu chuyển giá; Chưa được ban hành thành Luật chống chuyển giá để phòng ngừa, ngăn chặn đến phát hiện, xử lý hành vi chuyển giá đều được quy định trong Luật; Nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm toán DN có giao dịch liên kết còn hạn chế; Công tác triển khai áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong kiểm soát chuyển giá; Việc áp dụng APA vẫn chưa thực sự được triển khai do việc áp dụng trên theo nguyên tắc tự nguyện; Kết quả xử lý của thanh tra, kiểm tra thuế chủ yếu dựa vào quá trình làm việc, hiệp thương đối với các doanh nghiệp; Việc chia sẻ các thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu, hợp tác giữa KTNN với cơ quan Thuế và các cơ quan quản lý khác còn hạn chế.


Cùng ngày, Trường  ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán đã tổ chức tập huấn đề cương “Kiểm toán các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng có vốn nhà nước dưới 50%.

Lâm Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)