TIN TỨC
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRẦN SỸ THANH LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN
(khoahockiemtoan.vn) - Sáng 03/6/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường).Tới dự buổi làm việc có Phó Tổng KTNN Vũ Văn Họa, Phó Tổng KTNN Hà Thị Mỹ Dung, nguyên Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên; đại diện lãnh đạo Văn Phòng KTNN, Vụ Tổng hợp và toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Trường.
 
Thay mặt lãnh đạo Trường, ông Lê Minh Nam, Giám đốc Trường đã báo cáo với Tổng KTNN về tình hình hoạt động của Trường thời gian vừa qua và 5 tháng đầu năm 2021. Theo đó, hiện nay, tổng số công chức, viên chức và người lao động hiện có của Trường là 53 người, trong đó: 01 Tiến sỹ, 27 Thạc sỹ, 22 Cử nhân, 03 người trình độ đào tạo dưới đại học. Hoạt động của Trường được tổ chức thành 11 đơn vị cấp phòng trực thuộc.

Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì buổi làm việc

 

Trong 05 tháng đầu năm, Trường đã hoàn thành tổ chức 17/30 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho Kiểm toán viên (KTV); triển khai biên soạn 8 bộ ngân hàng câu hỏi, bài tập thực hành cho các môn học/chuyên đề thuộc các chương trình, đào tạo Kiểm toán viên nhà nước. Trường cũng đã hoàn thành xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 02 Chương trình bồi dưỡng; tham mưu sửa đổi 03 chương trình thuộc Chương trình bồi dưỡng chuyên môn các ngạch kiểm toán viên; trình để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập các Ban biên soạn giáo trình 2 môn: Quản lý tài chính công, tài sản công; Lý thuyết kiểm toán.

Đối với hoạt động khoa học, Trường đã tổ chức nghiệm thu 05 đề tài NCKH cấp Cơ sở trong đó có 01 đề tài xếp loại Xuất sắc, 04 đề tài xếp loại Khá; hoàn thành quyết toán kinh phí KH&CN năm 2020. Trường cũng đã hoàn thành việc xét duyệt đề cương, thuyết minh đề tài cấp Bộ và Cơ sở năm 2021, đôn đốc các Ban đề tài năm 2021 nộp lại đề cương, thuyết minh sau thẩm định…

 

Trong thời gian 7 tháng còn lại của năm 2021, Trường xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo gồm: Tiếp tục triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch năm 2021 đảm bảo chất lượng, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ tổ chức 28 lớp đào tạo, bồi dưỡng về CNTT; Hoàn thành biên soạn, trình ban hành 08 bộ ngân hàng câu hỏi, bài tập thực hành cho 5 môn học của chương trình kiểm toán viên và các chuyên đề thuộc 03 chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp;Triển khai biên soạn giáo trình Quản lý tài chính công, tài sản công và Lý thuyết kiểm toán; Tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác khoa học gồm: Trình ký Quyết định giao nhiệm vụ và phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2021 và ký Quyết định giao nhiệm vụ đối với các đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở năm 2021; Triển khai ký hợp đồng NCKH các đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở năm 2021; Tổ chức các Hội thảo khoa học cấp Bộ năm 2021; Tích cực đôn đốc Chủ nhiệm đề tài các cấp nộp kết quả nghiên cứu; Tổ chức nghiệm thu 16 đề tài cấp Bộ, 22 đề tài cấp Cơ sở năm 2020 và 06 đề tài cấp Bộ năm 2019 chuyển nghiệm thu sang năm 2021; Xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học năm 2022 và tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2022 của KTNN; Triển khai xây dựng Kế hoạch KHCN 5 năm của KTNN…

 

Báo cáo cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ: Bộ máy tổ chức chưa vận hành đủ các chức năng, chưa hoàn thiện về vị trí pháp lý; Kế hoạch đào tạo và khai thác dịch vụ mở lớp bị thay đổi hoặc trì hoãn do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Mặt khác, cơ chế và thực tiễn tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ cũng cần phải có những giải pháp cải thiện mạnh mẽ nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động; Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường còn hạn chế về số lượng và chất lượng; Các chương trình bồi dưỡng hiện tại chưa có giáo trình chuẩn, chỉ có tài liệu bồi dưỡng mang tính chất nội bộ...

 

Tại buổi làm việc các đồng chí Phó Giám đốc Trường Ngô Văn Dũng, Lăng Trịnh Mai Hương, đại diện lãnh đạo các phòng của Trường đã phát  biểu ý kiến nêu lên những thuận lợi, khó khăn của Trường trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng kiến nghị, đề xuất những giải pháp để tháo gỡ với Tổng KTNN. Đặc biệt là định hướng để nâng cấp Trường trở thành Học viện Kiểm toán…

 

Tại buổi làm việc,  lãnh đạo đại diện một số đơn vị tham mưu đã phát biểu và đánh giá cao những đóng góp của Trường cho quá trình phát triển của Ngành; đồng thời đề xuất một số nội dung Trường cần tiếp tục tập trung trong thời gian tới như: Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; Khai thác tốt tiềm năng giảng dạy, nghiên cứu trong Ngành; Ứng dụng CNTT vào hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo; Rà soát chương trình, tài liệu đào tạo để nâng cao chất lượng phục vụ công tác giảng dạy cán bộ, công chức, KTV trong Ngành.

 

Kết luận buổi làm việc, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh ghi nhận kết quả, thành tích đạt được của Trường trong thời gian qua. Tổng KTNN đề nghị Trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong lộ trình nâng cấp Trường thành Học viện Kiểm toán.  Bên cạnh đó, Trường  cần tích cực phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng KTNN để xây dựng lộ trình cho cơ chế tự chủ; Xây dựng quy chế làm việc phù hợp với tình hình mới; Xây dựng các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho Kiểm toán viên đảm bảo tính liên tục, phù hợp với thực tiễn và tình hình mới; Đồng thời, Trường cần tăng cường trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, kiến thức trong Ngành thông qua việc tổ chức các Hội thảo, tọa đàm để phát huy nội lưc, thế mạnh.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)