TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CƠ SỞ “XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT KHU ĐÔ THỊ”
(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 14/7/2021, Trường  ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức nghiệm thu Đề tài “Xây dựng hướng dẫn lập Kế hoạch kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu việc quản lý, sử dụng đất khu đô thị ”, do Ths. Vũ Tiến Thắng và CN. Nguyễn Minh Chiến làm đồng chủ nhiệm, ông Lê Minh Nam, Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài được kết cấu thành 2 chương: Chương 1: Tổng quan lập kế hoạch kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu việc quản lý, sử dụng đất khu đô thị; Chương 2: Xây dựng hướng dẫn lập Kế hoạch kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu việc quản lý, sử dụng đất khu đô thị.

Theo Ban đề tài trong thời gian qua, KTNN đã triển khai thực hiện một số cuộc kiểm toán chuyên đề về việc quản lý, sử dụng đất; kết quả kiểm toán, ngoài kiến nghị xử lý tài chính (hàng ngàn tỷ đồng), còn chỉ ra nhiều tồn tại, bất cập trong chính sách quản lý, sử dụng đất đai. Qua đó, KTNN đã kiến nghị cơ quan chức năng xử lý tài chính đối với các sai phạm; nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, kiểm điểm, chấn chỉnh các hoạt động về quản lý, sử dụng đất tại nhiều đơn vị. Tuy nhiên, việc kiểm toán mới dừng lại ở việc chú trọng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với NSNN mà chưa đánh giá toàn diện, tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất.

Đại diện ban đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Việc xây dựng kế hoạch kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất hiện nay phần nào còn có tình trạng làm theo lối mòn, chưa đánh giá được hết các rủi ro có thể còn tiềm ẩn, chưa xác định rõ các trọng yếu. Vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài để Xây dựng hướng dẫn lập kế hoạch kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu việc quản lý, sử dụng đất khu đô thị là hết sức cần thiết trong hoạt động của KTNN hiện nay. Qua kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho KTV vận dụng trong thực tiễn hoạt động kiểm toán, cũng như phục vụ cho nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán viên trong Ngành.

Tại buổi nghiệm thu các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích về nội dung, hình thức để Ban đề tài tiếp thu chỉnh sửa góp phần nâng cao chất lượng Đề tài.

Ông Lê Minh Nam, Chủ tịch Hội đồng kết luận buổi nghiệm thu

 

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng Lê Minh Nam đánh giá cao nỗ lực của Ban đề đài đã thực hiện Đề tài đúng yêu cầu và tiến độ. Tuy nhiên, để Đề tài đảm bảo chất lượng, Chủ tịch Hội đồng đề nghị  Ban đề tài nghiêm túc tiếp thu ý kiến các thành viên trong Hội đồng, xác định rõ nội dung nghiên cứu; phần thực trạng còn sơ sài chưa gắn với nội dung nghiên cứu; phần phạm vi cần xem xét mở rộng nghiên cứu ở một số đơn vị trong Ngành. Đặc biệt, cần tập trung nghiên cứu khâu lập kế hoạch kiểm toán…

 

Đề tài đã được Hội đồng thống nhất thông qua và xếp loại Khá.                                                                                                                  

Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)