TIN TỨC
HỌP BAN BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, TÀI SẢN CÔNG

(khoahockiemtoan.vn) - Chiều 20/9/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã chủ trì buổi họp trực tuyến lần 2 Ban biên soạn (BBS) Giáo trình Quản lý tài chính công, tài sản công. Tham dự có các thành viên trong BBS theo Quyết định số 926/QĐ-KTNN và Quyết định số 1118/QĐ-KTNN của Kiểm toán nhà nước và ThS. Trần Kim Lộc, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh chủ trì buổi họp

 

Giáo trình Quản lý Tài chính công, tài sản công có dung lượng 60 tiết, được phân thành 2 phần: Phần 1: Quản lý tài chính công và Phần 2: Quản lý tài sản công. Giáo trình gồm 11 chương: Tổng quan về quản lý tài chính công; Quản lý NSNN; Tổ chức cân đối NSNN và quản lý nợ công, Quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN, Quản lý tài chính các đơn vị dự toán ngân sách, Quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tổng quan về quản lý tài sản công; Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác; Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Quản lý tài sản công tại doanh nghiệp và Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên.

 

Tại buổi họp, các thành viên trong BBS cơ bản thống nhất với Đề cương chi tiết của Giáo trình. Bên cạnh đó, BBS đã thảo luận, trao đổi thêm về một số nội dung trong Đề cương liên quan đến vấn đề tài chính công tại các đơn vị tự chủ, cổ phần hóa DNNN, định giá tài sản và thời lượng tương ứng với nội dung của Giáo trình để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đào tạo của KTNN.

 

Các thành viên tham dự buổi họp

 

Phát biểu kết luận buổi họp, thay mặt Lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh - Chủ biên Giáo trình, cảm ơn sự đóng góp của các thành viên BBS trong quá trình xây dựng dự thảo đề cương chi tiết Giáo trình.

 

Đánh giá cao các ý kiến tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước kết luận Giáo trình Quản lý tài chính công, tài sản công được biên soạn theo cách tiếp cận quản lý - pháp lý nhằm phục vụ cho hoạt động đào tạo nghề cho các KTV. Các thành viên BBS cần tránh đưa ra các nội dung trùng lắp và lựa chọn những vấn đề đặc trưng riêng cho từng lĩnh vực cụ thể. Bộ phận thường trực BBS sẽ tiếp thu và hoàn thiện đề cương chi tiết, dự kiến trình Hộ đồng thẩm định và nghiệm thu trong tháng 10 năm 2021.

Thu Trang

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)