TIN TỨC
PHÓ TỔNG KTNN HÀ THỊ MỸ DUNG LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐT&BD NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng 30/9/2021, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về Kế hoạch hoạt động 03 năm giai đoạn 2022-2024.

 

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Văn phòng KTNN và lãnh đạo chủ chốt của Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán.

Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc báo cáo Kế hoạch hoạt động 03 năm giai đoạn 2022-2024 của Trường tại buổi làm việc.

 

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng KTNN tại Thông báo số 43-TB/BCS ngày 10/6/2021 về Kết luận của Ban Cán sự Đảng KTNN tại phiên họp ngày 08/6/2021, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã xây dựng Kế hoạch hoạt động 3 năm giai đoạn 2022-2024 với mục tiêu: xây dựng Trường trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực KTNN có chất lượng cao, chuyên nghiệp, hiện đại; cung cấp các dịch vụ chất lượng, uy tín cho các tổ chức, cá nhân ngoài KTNN có nhu cầu; chuẩn bị các điều kiện cơ bản để nâng cấp thành Học viện Kiểm toán.

 

Theo đó, Kế hoạch chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

 

Về xây dựng hệ thống văn bản pháp lý, quản lý, điều hành: Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành hiện thời của Trường đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ và không chồng chéo hay tạo khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các quy định mới về xét chọn, tổ chức nghiệm thu đề tài và ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học.

 

Xây dựng Phương án tự chủ tài chính của Trường ổn định giai đoạn 2022-2025, Phương án tự chủ tài chính đối với 03 đơn vị trực thuộc Trường: Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ, Phân hiệu phía Nam và Chi nhánh Cửa Lò; Xây dựng đề án khai thác cơ sở vật chất của Trường trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

 

Về tổ chức bộ máy, nhân sự: Triển khai các thủ tục nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để bổ sung Học viện Kiểm toán vào quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn 2021-2030; xây dựng Đề án nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến năm 2024, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập Học viện Kiểm toán.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Chuyển đổi sang mô hình hoạt động tự chủ tài chính của 3 đơn vị (Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ, Chi nhánh Cửa Lò và Phân hiệu phía Nam) theo định hướng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; xây dựng và tổ chức hoạt động các tổ/bộ môn trực thuộc Khoa.

 

Bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, mỗi năm tuyển dụng khoảng 8-10 người, trong đó chú trọng tuyển nhân sự giảng viên cơ hữu và nghiên cứu viên. Ưu tiên tuyển nhân sự là các kiểm toán viên nhà nước có chuyên môn, kinh nghiệm kiểm toán, có kỹ năng giảng dạy; các giảng viên, nghiên cứu viên hiện đang công tác tại các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu. Đến năm 2024, nhân sự thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học chiếm khoảng 35-40% tổng lao động của Trường, trong đó có ít nhất 01 PGS, 03 tiến sĩ, tạo điều kiện để nâng cấp Trường thành Học viện Kiểm toán

 

Trong 03 năm tới, Trường tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đào tạo, cơ chế quản lý và hoạt động khoa học công nghệ; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức Tạp chí Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu và phát triển các hình thức cung cấp dịch vụ đào tạo có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của xã hội và các tổ chức, cá nhân.

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và Văn phòng KTNN bày tỏ sự đồng tình cao với các nội dung được đề cập trong Kế hoạch. Để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị đề nghị Trường bổ sung lộ trình và các mục tiêu cụ thể cần đạt được đối với mỗi nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra. Cùng với đó, Trường cần đánh giá tổng thể các điều kiện cần thiết để tiến tới nâng cấp thành Học viện; chú trọng hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học đề hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của Trường trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch cũng như các ý kiến phát biểu của các đơn vị tham mưu.

 

Trên cơ sở các ý kiến đề xuất của Trường, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các đơn vị tham mưu phối hợp, tạo điều kiện để Trường hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là hoàn thành các điều kiện cần thiết để nâng cấp Trường thành Học viện.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Trường cần nghiên cứu, tham mưu về mô hình Học viện Kiểm toán  để làm cơ sở cho việc triển khai các  nội dung tiếp theo. Cùng với đó, rà soát lại toàn bộ hệ thống văn bản quản lý, quy chế kịp thời để triển khai sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành ngay trong quý I/2022;  đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp, tham gia vào quá trình nghiên cứu xây dựng các tổ bộ môn,  số lượng các lớp học và kiện toàn nhân sự cho Trường.

 

Cuối cùng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản gửi cho Trường để Trường tiếp thu, hoàn thiện để trình Lãnh đạo KTNN xem xét cho ý kiến.

Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)