TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ "HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THU THUẾ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN TẠI CÁC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC"

(khoahockiemtoan.vn) - Chiều 29/10/2021, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Hoàn thiện tổ chức thu thuế xuất khẩu khoáng sản tại các Kiểm toán nhà nước khu vực" do Ths. Cù Huy Đức và Ths. Hoàng Thị Quỳnh Anh - KTNN khu vực VII đồng chủ nhiệm. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo trước Hội đồng

 

Nội dung kiểm toán quản lý thu thuế xuất khẩu là một trong các nội dung kiểm toán thu ngân sách tại cơ quan hải quan. Theo phân cấp của  KTNN, nhiệm vụ này thuộc các KTNN khu vực khi thực hiện kiểm toán tại các địa phương có Cục Hải quan đóng trên địa bàn.Tuy nhiên hiện nay trên cả nước, chỉ có 35 Cục Hải quan ở các địa phương, một số tỉnh không có Cục Hải quan đóng trên địa bàn. Điều đó dẫn đến hoạt động kiểm toán của các KTNN khu vực tại cơ quan Hải quan không được thường xuyên nên kinh nghiệm bị hạn chế, thông tin phục vụ kiểm toán không được cập nhập kịp thời.

Tại KTNN, việc thực hiện kiểm toán công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu được thực hiện theo đề cương kiểm toán ngân sách cấp tỉnh năm 2016, ban hành theo Quyết định số 527/QĐ-KTNN ngày 11/3/2016; Đề cương chuyên đề kiểm toán quản lý thu thuế xuất nhập khẩu, ban hành tại Quyết định số 475/QĐ-KTNN ngày 21/3/2019. Tuy nhiên, các đề cương này có phạm vi hướng dẫn rộng, chưa có hướng dẫn chi tiết riêng đối với công tác kiểm toán hàng hóa xuất của riêng một ngành hàng.

Với đặc thù của mặt hàng khoáng sản thuộc nhóm hàng không khuyến khích xuất khẩu nên có nhiều quy định riêng chặt chẽ, thuế suất cao và thường tiềm ẩn việc sai sót trong quản lý. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro và hiệu quả hơn khi thực hiện kiểm toán tại các Cơ quan hải quan có hoạt động xuất khẩu khoáng sản, cần phải tổ chức nghiên cứu để rà soát các quy định trong quản lý, cơ chế quản lý của các cơ quan Nhà nước, cơ quan quản lý thu và thực trạng công tác kiểm toán những năm qua để đưa ra các giải pháp khi thực hiện kiểm toán nhằm đạt được kết quả cao hơn.

 

Toàn cảnh cảnh buổi nghiệm thu


Ngoài phần mở đầu và kết luận, Đề tài kết cấu thành 02 Chương. Chương 1-Tổng quan về kiểm toán thu thuế xuất khẩu khoáng sản tại các KTNN khu vực; Chương 2-Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán thu thuế xuất khẩu khoáng sản tại các KTNN khu vực.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể, hoàn thiện tổ chức kiểm toán thu thuế xuất khẩu khoáng sản tại các KTNN khu vực để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán thu thuế xuất khẩu khoáng sản của KTNN. Theo đó, Đề tài sẽ hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về quản Nhà nước trong quản lý thu thuế xuất khẩu khoáng sản; tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng trong quản lý và kiểm toán đối với hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu riêng đối với mặt hàng khoáng sản; đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoạt động thu thuế xuất khẩu riêng đối với mặt hàng khoáng sản theo từng nội dung kiểm toán.


Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc là Chủ tịch Hội đồng  kết luận tại buổi nghiệm thu.


Theo Hội đồng nghiệm thu, từ việc đánh giá thực trạng kiểm toán, đưa ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, Ban Đề tài đã đưa ra định hướng, xây dựng giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán thu thuế xuất khẩu khoáng sản tại các khu vực một cách cụ thể theo từng giai đoạn của cuộc kiểm toán. Đặc biệt, Đề tài thành công ở nội dung kiểm toán xác định trị giá hải quan (trị giá tính thuế) làm cơ sở kiểm toán thu thuế xuất khẩu khoáng sản. Đây là một nội dung kiểm toán khó, đòi hỏi phải có kỹ năng, kinh nghiệm và nghiên cứu kỹ quy trình quản lý thuế, các chính sách, chế độ có liên quan.

Hội đồng nghiệm thu đề nghị, Ban đề tài cần nghiên cứu, làm rõ hơn nữa nội dung phạm vi, đối tượng nghiên cứu để tránh việc trình bày dàn trải. Về thực trạng kiểm toán thu thuế xuất khẩu khoáng sản, Ban Đề tài cần nghiên cứu bổ sung các thông tin về các cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động do các KTNN chuyên ngành, khu vực thực hiện liên quan đến thu thuế xuất khẩu khoáng sản. Ngoài ra, cân nhắc mở rộng thêm kinh nghiệm của các KTNN khu vực khác ngoài KTNN khu vực VII... 

Trong Chương 2, cần nghiên cứu, cơ cấu lại nội dung chương 2 theo hướng: Tiếp cận chung theo quy trình kiểm toán, từ khâu chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập, gửi báo cáo kiểm toán; tiếp cận cụ thể, từ nội dung kiểm toán, các tài liệu cần thu thập để phục vụ kiểm toán, những sai sót thường gặp và dự kiến kết luận, kiến nghị kiểm toán...

Hội đồng nghiệm thu thống nhất Đề tài xếp loại Khá./.


PVCÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)