TIN TỨC
BAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA: “HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ Ở VIỆT NAM” TỔ CHỨC HỌP KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 29/12/2021, tại trụ sở KTNN, 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia: “Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam” đã tổ chức cuộc họp khảo sát trực tuyến với Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội để thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học. Đề tài do Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh làm chủ nhiệm.

 

Về phía Ban đề tài có TS. Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II - Thành viên chính đề tài  chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên và bộ phận giúp việc đề tài. Phía KTNN Khu vực I có ông Huỳnh Hữu Thọ, Phó Kiểm toán trưởng KTNN Khu vực I; Phía HĐND Thành phố Hà Nội có bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng nhóm.

Ban Đề tài tổ chức khảo sát trực tuyến

 

Tại buổi làm việc, Ban đề tài đã tổ chức khảo sát một số nội dung như: Công tác ban hành chính sách, chế độ về tài chính công, tài sản công của HĐND và vai trò của Kiểm toán nhà nước; Công tác giám sát của HĐND về việc thực thi các chính sách, chế độ về tài chính công, tài sản công đã được ban hành (nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí) và vai trò của Kiểm toán nhà nước; Tác động của các chính sách, chế độ về tài chính công, tài sản công được HĐND ban hành (nhấn mạnh đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí) và vai trò của KTNN;  Những đề xuất đối với KTNN của HĐND để sự phối hợp hiệu quả hơn; Theo HĐND, để tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa KTNN với HĐND trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí thì cần có những quy định pháp lý gì? Sửa đổi, bổ sung pháp lý gì?

 

Tại đây, các thành viên đã trao đổi sôi nổi, tập trung vào 5 nội dung chính do Ban đề tài đề xuất, làm rõ những đóng góp của KTNN trong phòng, chống tham nhũng, những kết quả của kiểm toán hỗ trợ HĐND thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, cũng chỉ ra những mặt tích cực, một số nội dung còn hạn chế trong cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan: KTNN và HĐND Thành phố, từ đó đề xuất giải pháp để phát huy mối quan hệ phối hợp sẵn có và thiết lập thêm những nội dung phối hợp mới phù hợp tình hình mới và hệ thống văn bản pháp luật mới. Cuộc khảo sát, đã gợi mở rất nhiều vấn đề cho Ban đề tài tiếp tục nghiên cứu.

Thu Trang

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)
  • Tạp chí số 145 (Tháng 11/2019)
  • Tạp chí số 144 (Tháng 10/2019)