TIN TỨC
TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(khoahockiemtoan.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán nói chung và báo cáo quyết toán ngân sách địa phương nói riêng, đồng thời cũng nhằm gợi mở những vấn đề chuyên môn để các kiểm toán viên nhà nước thảo luận, tìm kiếm giải pháp, thực hiện quyết định số 1928/QĐ-KTNN ngày 16/11/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2022, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với Kiểm toán nhà nước khu vực VII tổ chức Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Tọa đàm diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, ông Trần Kim Lộc, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và ông Ngô Minh Kiểm, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực VII cùng sự tham gia của các kiểm toán viên đến từ Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế và 13 Kiểm toán nhà nước khu vực.

 

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết, các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương thời gian vừa qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận về kiến nghị xử lý tài chính, cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho Quốc hội, Chính phủ và chính quyền địa phương quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. Song thực tiễn kiểm toán và công tác quản lý tài chính, ngân sách thời gian vừa qua cũng đặt ra một số thách thức và đòi hỏi KTNN cần có sự đổi mới trong kiểm toán ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, KTNN đã vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu rủi ro để xây dựng đề cương kiểm toán và thực hiện thí điểm 02 cuộc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương trong năm 2021 để hoàn thiện Hướng dẫn kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương và mở rộng thực hiện trong năm 2022 song do chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai trong thực tiễn đặt ra nhiều khó khăn trong tương lai.

 

Theo sự gợi mở của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, tọa đàm đã tập trung trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương của các cuộc kiểm toán thí điểm nhằm nhân rộng để các kiểm toán sau đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn; thảo luận những khó khăn vướng mắc khi tổ chức kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương từ đó đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm tháo gỡ bất cập, vướng mắc.

 

Theo đó, các đại biểu tham dự Tọa đàm đều thống nhất cần sớm ban hành Đề cương hướng dẫn thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán NSĐP để các đơn vị có thời gian tổ chức nghiên cứu, tập huấn trước khi tổ chức thực hiện; đồng thời hàng năm cần rà soát, cập nhật, bổ sung góp phần nâng cao chất lượng các đợt kiểm toán năm sau. Đề cương cần tập trung vào mục tiêu, phương pháp, phạm vi và nội dung kiểm toán. Các KTNN khu vực trong toàn ngành cần tăng cường tổ chức thu thập, quản lý, khai thác thông tin tài chính, quản lý điều hành, tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý... tại các đầu mối kiểm toán, cơ quan tài chính tổng hợp của địa phương góp phần hoàn thiện Hệ thống cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán để phục vụ công tác thu thập thông tin đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu tại các đơn vị được kiểm toán một cách hiệu quả là rất cần thiết.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)