TIN TỨC
LỄ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU CỦA QUỐC HỘI VỚI KTNN TRONG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(khoahockiemtoan.vn) - Chiều 5/7/2022, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu của Quốc hội với KTNN (Quy chế) trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND). Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đồng chủ trì Lễ ký.

 

Tham dự Lễ ký Quy chế, về phía Ban Công tác đại biểu có các Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Tạ Thị Yên; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Ban Công tác đại biểu. Về phía KTNN, có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Họa, Đặng Thế Vinh, Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị tham mưu của KTNN.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Lễ ký

 

Quy chế Phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu và KTNN trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND gồm 7 điều, quy định rõ phương thức phối hợp, nội dung phối hợp. Trong đó, Ban Công tác đại biểu và KTNN phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo phục vụ hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; khảo sát nhu cầu bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; phối hợp trong xây dựng nội dung chương trình, tài liệu, bố trí giảng viên, báo cáo viên và tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, xã...

 

Theo Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán Trần Kim Lộc, Quy chế phối hợp nhằm giúp mỗi cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác đại biểu và KTNN theo quy định của pháp luật.

 

Phát biểu tại Lễ ký Quy chế, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, trong các nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Công tác đại biểu đã phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có KTNN tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hoạt động này đã đáp ứng nhu cầu và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu, được ghi nhận và đánh giá cao.

 

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ ký Quy chế

 

Nhiệm kỳ mới 2021-2026 của Quốc hội và HĐND mới bắt đầu được một năm, với phần lớn đại biểu dân cử là người mới trúng cử lần đầu, vì vậy, đòi hỏi phải trang bị kiến thức, kỹ năng khác nhau, nhất là trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, để đại biểu có thể tham gia xem xét, quyết định dự toán NSNN, phân bổ ngân sách, giám sát thực hiện NSNN; quyết định, phân bổ và giám sát vốn đầu tư công, xây dựng cơ bản, đất đai… “Đây là những lĩnh vực chuyên sâu, đại biểu gặp nhiều thách thức, khó khăn, rất cần được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp. Vì vậy, Ban Công tác đại biểu rất cần sự tham gia của các báo cáo viên có kiến thức chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm thực tiễn của KTNN về lĩnh vực kiểm tra tài chính Nhà nước, từng bước trang bị cho đại biểu dân cử kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của đại biểu dân cử trong các lĩnh vực chuyên môn sâu" - Trưởng Ban Công tác đại biểu nói.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Quy chế phối hợp sẽ là tiền đề quan trọng để hai cơ quan tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, phối hợp trên tinh thần chủ động, phát huy thế mạnh của mình, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết, đại biểu Quốc hội cần có sự hiểu biết toàn diện trong các lĩnh vực để tự tin với những quyết định của mình trên nghị trường. Chính vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Ban Công tác đại biểu trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND có ý nghĩa rất quan trọng.

 

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh ký Quy chế

 

Đánh giá cao quan hệ phối hợp giữa Ban Công tác đại biểu và KTNN trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thời gian qua, Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Công tác đại biểu để tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết chuyên sâu của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND về tài chính, ngân sách Nhà nước...

PV

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)