TIN TỨC
TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NÂNG ĐIỂM BÀI BÁO KHOA HỌC

(khoahockiemtoan.vn) - Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán (Tạp chí) vừa được phê duyệt nâng điểm bài báo khoa học lên 0,5 điểm tại Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/7/2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Tạp chí.

 

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán được Hội đồng Giáo sư nhà nước phê chuẩn vào danh sách các tạp chí khoa học được tính điểm với mức 0,25 điểm từ năm 2016. Trong những năm qua, Tạp chí không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức; hàm lượng khoa học trong mỗi bài báo ngày càng được nâng cao. Các bài báo đăng trên Tạp chí đều tuân thủ các quy định về nội dung, hình thức của bài báo khoa học theo định hướng của Hội đồng Giáo sư nhà nước, hướng tới chuẩn quốc tế; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, định hướng thông tin tuyên truyền của Kiểm toán nhà nước và các cơ quan chức năng.

 

Phát huy kết quả đã đạt được, Tạp chí xác định không ngừng phấn đấu tiếp tục nâng cao chất lượng mọi mặt để xây dựng Tạp chí ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao./.

KH

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)