TIN TỨC
“XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN DỰA TRÊN NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 14/12/2022, Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức nghiệm thu Đề tài: “Xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu lớn phục vụ hoạt động kiểm toán dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo” do TS. Nguyễn Quán Hải và  TS. Lê Anh Vũ Đồng làm chủ nhiệm; GS.TS Đoàn Xuân Tiên làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Đề tài được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về phân tích dữ liệu lớn, nền tảng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước; Chương 2: Thực trạng ứng dụng phân tích dữ liệu lớn phục vụ hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo; Chương 3: Giải pháp phân tích dữ liệu lớn phục vụ hoạt động kiểm toán của kiểm toán nhà nước dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo.

Đại diện Ban đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

 

Theo ban đề tài Trong những năm gần đây, dữ liệu lớn (Big Data- BD) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đã và đang phát triển với tốc độ như “vũ bão” và được sử dụng rộng rãi, điều này có tác động lớn đến kinh tế, văn hóa và đời sống của con người, trong đó có lĩnh vực kiểm toán. Tại Kiểm toán nhà nước việc ứng dụng BD và AI tại KTNN đang ở những bước đi đầu tiên còn nhiều hạn chế, chưa được triển khai sâu rộng, chưa đồng bộ, còn chậm so với yêu cầu thực tiễn. Qua đánh giá, phân tích, việc thực hiện Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030 còn một số tồn tại như: chưa xây dựng được hạ tầng dữ liệu trong đó tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm toán tập trung, cơ sở dữ liệu tri thức kiểm toán, hạ tầng tích hợp dữ liệu của hệ thống KTNN với các CSDLQG về dân cư, đất đai, doanh nghiệp…

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

 

Do vậy, hơn lúc nào hết KTNN cần có những nghiên cứu mang tính học thuật và thực tiễn cao để xác định chiến lược phát triển kiểm toán BD dựa trên nền tảng AI giúp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, sâu sắc hơn và toàn diện hơn để bắt kịp với xu thế phát triển trong khu vực và trên thế giới. Điều này càng trở lên quan trọng trong bối cảnh Luật KTNN sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 cho phép KTNN “được truy cập vào CSDLQG và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán để khai thác, thu thập thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán”. Đây vừa là cơ hội, song cũng là thách thức đối với cơ quan KTNN trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của mình đã được hiến định trong Hiến pháp.

 

Với ý nghĩa đó, Ban Chủ nhiệm chọn đề tài: “Xây dựng giải pháp phân tích dữ liệu lớn phục vụ hoạt động kiểm toán dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo” để nghiên cứu những cơ sở lý luận, thực tiễn cũng như kinh nghiệm nước ngoài nhằm đề xuất các giải pháp ứng dụng phân tích BD dựa trên nền tảng AI nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán của KTNN.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích về nội dung, hình thức và kinh nghiệm của Kiểm toán các nước trong việc trong việc ứng dụng BD và AI trong hoạt động kiểm toán…giúp Ban đề tài chỉnh sửa, bổ sung trong quá trình hoàn thiện Đề tài.

        

GS.TS Đoàn Xuân Tiên kết luận buổi nghiệm thu

 

Kết luận buổi nghiệm thu, GS.TS Đoàn Xuân Tiên chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Ban Đề tài nghiên cứu, bổ sung và tập trung làm rõ một số nội dung: Việc tạo dựng và khai thác dữ liệu lớn của KTNN; tổ chức hệ thống thực hiện khai thác dữ liệu (vận hành, quản lý, tiêu chí đánh giá); hệ thống pháp lý, văn bản, quy chế quy định việc khai thác dữ liệu lớn; đội ngũ nhân lực và đào tạo; điều kiện, lộ trình thực hiện việc khai thác dữ liệu lớn (cơ sở vật chất, sự phối hợp của các đơn vị, bộ ngành, các giai đoạn triển khai thực hiện)… để nâng cao chất lượng của Đề tài.

 

Đề tài được Hội đồng xếp loại Khá.

Đăng Khoa

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)