TIN TỨC
KTNN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

(khoahockiemtoan.vn) - Chiều 29/12/2022, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự Hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Trần Văn Rón - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí là Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật, Ban Công tác đại biểu Quốc hội của Quốc hội; Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

 

Về phía KTNN có sự tham dự của Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Thế Vinh, Hà Thị Mỹ Dung, Doãn Anh Thơ; nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN; đại diện các tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2022 của KTNN.

Toàn cảnh Hội nghị


Theo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của KTNN, mặc dù trong những tháng đầu năm, đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động kiểm toán của KTNN, song tập thể Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của KTNN đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, khắc phục mọi khó khăn với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng và đạo đức công vụ”, bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, thực hiện nhiệm vụ được giao đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả, với nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2022, KTNN xây dựng Kế hoạch kiểm toán (KHKT) với 178 nhiệm vụ kiểm toán. Ngoài nhiệm vụ kiểm toán báo cáo quyết toán của Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương để xác nhận quyết toán NSNN hàng năm, KHKT năm 2022 của KTNN đã lựa chọn kiểm toán các chủ đề lớn gắn với việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước (NSNN); thực hiện nhiều chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng được dư luận xã hội quan tâm nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương; những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; những vấn đề quan trọng của đất nước phục vụ tích cực cho các hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát tối cao.

Quá trình xây dựng KHKT năm 2022 được thực hiện chủ động, có sự phối hợp chặt chẽ, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan, đảm bảo tuân thủ pháp luật, minh bạch và công khai; tuân thủ các tiêu chí, nguyên tắc phân giao nhiệm vụ kiểm toán nên đã giải quyết được sự chồng chéo, trùng lắp giữa các đơn vị trong Ngành; cũng như với cơ quan Thanh tra, kiểm tra.

Ngoài việc nâng cao chất lượng xây dựng KHKT năm, KTNN cũng đã tập trung nâng cao chất lượng lập KHKT cuộc kiểm toán thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) trong khảo sát, thu thập, phân tích thông tin để đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán...

Với nhiều giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt, đồng bộ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao và khắc phục mọi khó khăn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kiểm toán viên, nhất là việc tổ chức triển khai Đoàn kiểm toán Chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ, KTNN đã hoàn thành KHKT năm 2022 với nhiều kết quả, kiến nghị nổi bật, góp phần quan trọng giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đến 15/12/2022, toàn Ngành đã xét duyệt 234/234 KHKT, Lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt 325 Dự thảo BCKT, phát hành 287 BCKT. Các cuộc kiểm toán kết thúc đảm bảo đạt mục tiêu, tiến độ và phát hành Báo cáo kiểm toán đúng Luật định; thành viên Đoàn kiểm toán chấp hành tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN, Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước.

Tổng hợp kết quả kiểm toán đến 15/12/2022 đối với 293 BCKT đã phát hành, KTNN kiến nghị 55.906 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 3.070 tỷ đồng, giảm chi NSNN 25.687 tỷ đồng, kiến nghị khác 27.149 tỷ đồng. Ngoài ra, KTNN đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 243 văn bản pháp luật không phù hợp. Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm kịp thời đối với những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị được kiểm toán.

Trong năm 2022, KTNN đã báo cáo Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) báo cáo ý kiến về chủ trương đầu tư đối với 05 dự án quan trọng quốc gia, báo cáo ý kiến đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2022, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2023; cho ý kiến về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 với nhiều ý kiến chất lượng, được Quốc hội, UBTVQH ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường theo dõi, xử lý vướng mắc trong thực hiện kiến nghị kiểm toán để kịp thời giải quyết dứt điểm theo quy định. Tổng hợp sơ bộ kết quả đến 15/12/2022, các đơn vị đã thực hiện kiến nghị 47.529,2 tỷ đồng, đạt 70,61%; kiến nghị về cơ chế chính sách, thực hiện 25/198 văn bản; 24/95 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện.

Trong năm 2022, KTNN đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 08 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán; cung cấp 830 hồ sơ, Báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan điều tra Bộ Công an và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát trong đó có nhiều vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Riêng cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ”, KTNN đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ ngay trong quá trình kiểm toán, kịp thời chuyển danh sách các đơn vị, địa phương mượn, mua kit test có dấu hiệu bất thường sang Thanh tra Chính phủ để biết và lưu ý khi thực hiện thanh tra theo chuyên đề tại các Bộ, ngành, địa phương…

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải  phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải  đánh giá cao và biểu dương kết quả, thành tích mà KTNN đã đạt được trong năm 2022 của KTNN. “Với các kết quả nổi bật trong các mặt công tác năm 2022, KTNN ngày càng khẳng định vị thế, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Báo cáo kiểm toán trở thành nguồn cung cấp thông tin chính xác, tin cậy cho các Đại biểu Quốc hội và HĐND địa phương phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, xã hội trong xây dựng chính sách và trong hoạt động giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, củng cố niềm tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực...”

Về các nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban cán sự Đảng, Đảng ủy KTNN và toàn thể Lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của KTNN tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác đề ra. Tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội, chiến lược phát KTNN để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đảm bảo tiến độ, chất lượng và PCTNTC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả; Chủ động tham gia ý kiến về các Luật rất quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi), các Luật liên quan đến quản lý giá, đấu giá, đấu thầu, mua sắm công, những vướng mắc về cơ chế BOT... Kiến nghị, đề xuất để hoàn thiện quy định về mua sắm công, đấu thầu, quản lý đất đai, quản lý thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước hiện nay đang có nhiều bất cập, hạn chế, vướng mắc trong triển khai và có kẽ hở gây thất thoát, lãng phí, trục lợi...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong hoạt động kiểm toán; cung cấp kịp thời các thông tin phát hiện kiểm toán quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và HĐND các cấp trong việc đấu tranh PCTNTC; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua kiểm toán; chú trọng phát hiện, tiếp tục kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý có liên quan phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung Luật KTNN, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả cho hoạt động của KTNN; sửa đổi, bổ sung Hệ thống Chuẩn mực KTNN, quy trình, hướng dẫn kiểm toán cho phù hợp thực tiễn hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, Kiểm toán viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn tốt, công tâm, chính trực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tính chiến đấu cao; đề cao trách nhiệm của người đảng viên, người đứng đầu ...

Tăng cường năng lực chuyên môn đối ngoại, kiến thức và kinh nghiệm kiểm toán nhất là các lĩnh vực kiểm toán mới như kinh tế số, biến đổi khí hậu, giao dịch điện tử xuyên biên giới, kiểm toán các gói kích thích kinh tế...

Thực hiện có hiệu quả hoạt động hợp tác song phương, đa phương trực tiếp và trực tuyến, nâng cao vị thế, hình ảnh cơ quan KTNN nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế...

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại  Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội tại hội nghị; cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành với KTNN trong thời gian qua. Tổng Kiểm toán nhà nước cam kết cùng tập thể Lãnh đạo KTNN sẽ tiếp thu các ý kiến quý báu của Phó Chủ tịch Quốc hội, để xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác và cụ thể hóa trong kế hoạch hành động, khắc phục các khó khăn, tồn tại và đưa ra các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023.
 
Năm 2023  KTNN sẽ triển khai nhiệm vụ  theo phương trâm “Giảm số lượng, giảm chồng chéo, tăng chất lượng, siết chặt kỷ cương”. Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu từng cá nhân, từng đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nhiệm vụ để bố trí nguồn lực rõ ràng, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán; đổi mới phương thức, nội dung đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, tập trung vào lĩnh vực mới, khó như kiểm toán môi trường, kiểm toán CNTT và tiếp tục nâng cao trình độ CNTT, tin học cho đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong tình hình mới.


Hội nghị đã tổ chức công bố các Quyết định khen thưởng  cho nhiều tập thể, cá nhân của Kiểm toán nhà nước có thành tích thi đua xuất sắc năm 2022.
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; Nguyên Phó Kiểm toán trưởng, KTNN khu vực IV Nguyễn Lệ Sơn được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước;

 

Các đồng chí được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước gồm: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh; Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Nguyễn Anh Vân; Nguyên Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Du Tấn; Nguyên Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Phạm Gia Hạnh; Các tập thể của KTNN được tặng Cờ thi đua của Chính phủ gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Ngành đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

 

Tổng Kiểm toán nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh; Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Nguyễn Anh Vân; Nguyên Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Du Tấn; Nguyên Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Phạm Gia Hạnh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

 

Các đơn vị được tặng cờ thi đua của Tổng KTNN

 

Lễ ký kết thi đua giữa các đơn vị trong Ngành

 

Tùng Lâm

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)