TIN TỨC
THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

(khoahockiemtoan.vn) - Nhân dịp năm mới 2023 và đón xuân Quý Mão, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán nhà nước. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học kiểm toán trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.


TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)