TIN TỨC
ĐÁNH GIÁ CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN CỦA KTNN: 100% KIỂM TOÁN VIÊN ĐẠT YÊU CẦU

(khoahockiemtoan.vn) - Từ ngày 12/02 - 20/02/2023, lần đầu tiên, Kiểm toán nhà nước tổ chức một Kỳ đánh giá có quy mô và chuyên nghiệp để đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của kiểm toán viên trên phạm vi toàn Ngành, tiến tới việc tổ chức định kỳ hằng năm.

 

Với 553 thí sinh, kỳ đánh giá được tổ chức ở 3 khu vực, trong đó 2 ca tại cụm miền Trung - Đà Nẵng, 3 ca tại cụm miền Nam - TP. Hồ Chí Minh và 9 ca tại cụm Hà Nội. Các thí sinh làm bài thi trên máy tính, kết quả được hiển thị ngay sau khi thí sinh kết thúc làm bài.

 

Với sự chuẩn bị chu đáo trong khoảng 2 năm, từ việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mềm đánh giá đến cơ chế kiểm tra, giám sát... có thể khẳng định rằng Kỳ Đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN năm 2023 đã thành công tốt đẹp, với 100% thí sinh tham gia đạt yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Kỳ đánh giá tại 3 cụm thi Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh:

 

Các thí sinh tại cụm thi Hà Nội

 

Thí sinh làm bài trên máy tính thông qua phần mềm đánh giá do Trung tâm Tin học chủ trì xây dựng, kết quả hiển thị ngay sau khi thí sinh kết thúc làm bài

 

Ban Giám sát làm việc nghiêm túc, khách quan, sát sao trong suốt thời gian thi

 

Các thí sinh tại cụm thi thành phố Hồ Chí Minh

PV

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)