TIN TỨC
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 3/2023: TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC CUỘC KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(khoahockiemtoan.vn) - Chiều 7/3/2023, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, dưới dự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, KTNN tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3/2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội với sự tham dự của các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội và trực tuyến đến điểm cầu các KTNN khu vực.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban tháng 3/2023

Tại Hội nghị, báo cáo về kết quả thực hiện công tác tháng 1, 2 và kế hoạch công tác tháng 3/2023, Chánh Văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng cho biết, trong tháng 1 và tháng 2, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Quán triệt Chỉ thị số 193-CT/BCSĐ ngày 02/12/2023 của Ban cán sự Đảng KTNN về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN tại Công văn số 10/KTNN-VP ngày 05/01/2023, các đơn vị trong toàn Ngành đã khẩn trương tập trung, giải quyết, xử lý dứt điểm các công việc của  năm 2022 và chủ động chuẩn bị phương án triển khai kế hoạch công tác năm 2023, đảm bảo mọi hoạt động của cơ quan được thông suốt. “Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, toàn Ngành đã khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý các công việc theo Kế hoạch công tác năm 2023, đặc biệt chú trọng đến công tác khảo sát, thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, đề cương kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; ban hành hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, phê duyệt phương án tổ chức kiểm toán năm 2023 của các đơn vị trực thuộc KTNN, hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2023” – Chánh Văn phòng KTNN nhấn mạnh.

Tính đến cuối tháng 02/2023, toàn Ngành đã hoàn thành 233/234 Đoàn kiểm toán, phát hành chính thức 334 Báo cáo kiểm toán thuộc KHKT năm 2022; tổ chức xét duyệt 12 Kế hoạch kiểm toán tổng quát của các Đoàn kiểm toán thuộc KHKT năm 2023.
 

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tặng Giấy khen cho 02 thí sinh đạt kết quả xuất sắc trong Kỳ đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của KTNN năm 2023


Vụ Tổng hợp đã tham mưu ban hành văn bản gửi Ban Nội chính Trung ương, các đơn vị trực thuộc KTNN về việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 04, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham mưu cung cấp hồ sơ, báo cáo kiểm toán cho các cơ quan liên quan; công khai kết quả kiểm toán của 10 Báo cáo kiểm toán; phối hợp với các đơn vị trả lời 09 văn bản kiến nghị kiểm toán.

Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) đã phát hành 01 báo cáo kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành BCKT; tiếp tục hoàn thiện sửa đổi, bổ sung 03 văn bản quy phạm pháp luật.

KTNN đã cử cán bộ tham gia Đoàn khảo sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để chuẩn bị công tác thẩm tra báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Nổi bật trong tháng 2/2023, KTNN đã tổ chức thành công kỳ thi Cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước  và Hội đồng thi đã ra thông báo Kết quả kỳ thi, 100% thí sinh tham gia dự thi đạt yêu cầu; hoàn thành tổ chức kỳ đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động của KTNN năm 2023 tại 3 cụm thi với tổng số đối tượng tham gia đánh giá là 552 công chức.

Ngoài ra, công tác xây dựng văn bản pháp luật và văn bản quản lý; hợp tác quốc tế; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; công nghệ thông tin, đào tạo bồi dưỡng, truyền thông… tiếp tục được triển khai theo kế hoạch và đảm bảo yêu cầu đặt ra.
 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh tặng Giấy khen cho 07 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Kỳ đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của KTNN năm 2023


Về định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, báo cáo nêu rõ: Các đơn vị trong toàn Ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản, Chỉ thị của Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước về tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2023 và các công tác khác, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, chất lượng tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của ngành và trong thực hiện nhiệm vụ công tác của từng đơn vị. 

Tại Hội nghị, các ý kiến phát biểu bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung được nêu trong báo cáo. Nhiều ý kiến tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động kiểm toán và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong thời gian tới về các mặt công tác: Rà soát kiến nghị kiểm toán; xử lý kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh; việc áp dụng đề cương các cuộc kiểm toán chuyên đề; quyết toán ngân sách năm 2022 của KTNN…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đánh giá cao kết quả công tác của toàn Ngành trong thời gian qua, gắn với đó là kết quả, nỗ lực của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nổi bật là quá trình chuẩn bị triển khai các cuộc kiểm toán chuyên đề phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Kỳ thi đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động của KTNN năm 2023… “Những kết quả này có được là nhờ vào sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị, cũng như tinh thần tự học, tích cực của công chức, kiểm toán viên” - Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 552-CT/BTV ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 với chủ đề “Chất lượng và đạo đức công vụ”; Chỉ thị số 1346/CT-KTNN ngày 28/10/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; Chỉ thị số 103/CT-KTNN ngày 22/02/2023 về tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2023; Quyết định số 102/QĐ-KTNN về phê duyệt phương án tổ chức kiểm toán năm 2023 các các đơn vị trực thuộc KTNN; Công văn số 37/KTNN-TH về hướng dẫn mục tiêu, trọng yếu và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2023.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần sẵn sàng cho nhiệm vụ dự phòng, bố trí người tham gia các Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vụ Pháp chế, Vụ CĐ&KSCLKT và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, quy trình, quy chế, chuẩn mực KTNN… Trung tâm Tin học phối hợp với các đơn vị triển khai rà soát, đánh giá lại tổng thể tất cả các phần mềm và hoạt động ứng dụng CNTT trong toàn Ngành để có cơ sở đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT được đầy đủ và toàn diện. Các Tiểu ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN sớm xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết để triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của KTNN, đặc biệt là tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN./.

Hà Linh

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)