KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
SỚM TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
(khoahockiemtoan.vn) - Chiều 01/3, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN đã họp phiên đầu tiên. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung - Trưởng Tiểu ban - chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Phương Vân

 

Dự cuộc họp có Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán Nguyễn Lương Thuyết - Phó Trưởng Tiểu ban thường trực, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Bá Dũng - Phó Trưởng Tiểu ban cùng các thành viên Tiểu ban.

 

Báo cáo về công tác xây dựng hướng dẫn các nội dung tuyên truyền và phân công nhiệm vụ của Tiểu ban, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Nguyễn Lương Thuyết cho biết: Tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN với mục đích thông tin, tuyên truyền về vị thế, vai trò quan trọng của cơ quan KTNN trong hệ thống các cơ quan nhà nước; về những thành tựu, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của KTNN trong suốt quá trình 30 năm hình thành và phát triển.

 

Đồng thời, công tác thông tin, tuyên truyền khơi dậy lòng tự hào nghề nghiệp, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả trong toàn Ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

 

Theo hướng dẫn, hoạt động thông tin, tuyên truyền được thực hiện trong 3 giai đoạn chính: Trước, trong và sau khi diễn ra Lễ kỷ niệm trên cơ sở bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về toàn bộ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

 

Dự kiến nội dung tuyên truyền được triển khai đồng bộ theo 5 nhóm, trong đó tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước Việt Nam về KTNN; Vai trò, vị trị của KTNN trong hệ thống chính trị của Việt Nam; Những thành tựu và kết quả nội bật về quá trình xây dựng và phát triển của KTNN trong 30 năm (1994-2024); biểu dương những cách làm hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong hoạt động kiểm toán; chú trọng tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

 

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về những vấn đề đặt ra trong hoạt động kiểm toán, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của cơ quan KTNN và các hoạt động của KTNN; đồng thời phản ánh không khí phấn khởi, thi đua và các hoạt động kỷ niệm diễn ra trong toàn Ngành.

 

Ông Nguyễn Lương Thuyết - Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Báo cáo về công tác xây dựng hướng dẫn các nội dung tuyên truyền. Ảnh: Phương Vân

 

Theo Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Nguyễn Lương Thuyết, để làm nổi bật những mục tiêu, nội dung tuyên truyền nêu trên, công tác tuyên truyền tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính, cụ thể: Xây dựng Kỷ yếu KTNN 30 năm xây dựng và phát triển; xây dựng phim tài liệu phản ánh về kết quả hoạt động trong 30 năm xây dựng và trưởng thành của KTNN; kế hoạch tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của KTNN cũng như các sự kiện chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí thuộc KTNN cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

 

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban cơ bản thống nhất với các nội dung chính dự kiến triển khai trong công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

 

Theo các thành viên Tiểu ban, công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ có thời gian tổ chức thực hiện dài, quy mô rộng với sự phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN và nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Vì vậy, các nhiệm vụ được Tiểu ban đề xuất Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN cần được chuẩn bị từ sớm, từ xa, bám sát các sự kiện và hoạt động của KTNN nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ngành và có tính lan tỏa trong xã hội và công chúng.

 

Đối với công tác xây dựng Kỷ yếu, nhiều ý kiến cũng đề nghị thành viên Tiểu ban chủ động xây dựng ý tưởng, đề cương cũng như có phương án thu thập tư liệu, hình ảnh, đảm bảo công tác xây dựng Kỷ yếu đạt chất lượng về mặt nội dung và tính thẩm mỹ cao trong hình thức thể hiện.

 

Ngoài ra, một số ý kiến khác cũng lưu ý bộ phận thường trực và các thành viên Tiểu ban trong quá trình xây dựng, tổ chức triển khai, tránh chồng chéo nhiệm vụ với các Tiểu ban khác.

 

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cơ bản nhất trí với Dự thảo Hướng dẫn công tác tuyên truyền, dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tiểu ban.

 

Thống nhất với dự kiến các nhóm nội dung tuyên truyền chính, trên cơ sở các ý kiến đã được các thành viên Tiểu ban thảo luận, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Thường trực Tiểu ban tổng hợp, hoàn thiện Kế hoạch chi tiết công tác tuyên truyền kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, trong đó nêu rõ nội dung; cá nhân chịu trách nhiệm chính; cá nhân phối hợp; đơn vị chủ trì; đơn vị phối hợp; kết quả đầu ra và dự kiến thời gian bắt đầu và hoàn thành.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị các nhóm phụ trách từng mảng công việc của Tiểu ban tập trung triển khai các nhiệm vụ được phân công, sớm triển khai các hoạt động tuyên truyền trong năm 2023, trong đó tập trung đẩy mạnh các đợt tuyên truyền từ tháng 10/2023 đến thời điểm kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN, tháng 7/2024./.

(Theo Baokiemtoan.vn)

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)