KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
HỌP TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 17/5/2023, Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN (11/7/1994-11/7/2024) đã tổ chức họp, cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của Tiểu ban. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Tiểu ban Hà Thị Mỹ Dung chủ trì cuộc họp.

Nhằm Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước, Tiểu ban Tuyên truyền được thành lập và có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Tiểu ban và các bộ  phận, đơn vị trực thuộc KTNN có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thông tin, báo chí, tuyên truyền về KTNN và toàn bộ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Hoạt động của Tiểu ban hướng tới mục tiêu thông tin, tuyên truyền để tổ chức và cá nhân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của KTNN trên thế giới nói chung và KTNN nói riêng đối với việc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế về những thành tựu, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của KTNN trong suốt quá trình 30 năm hình thành và phát triển; thông tin, tuyên truyền làm nổi bật, sâu sắc hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của KTNN đáp ứng với xu thế phát triển, tình hình, bối cảnh và thực tiễn trong giai đoạn đổi mới của đất nước.

 

Các hoạt động tuyên truyền theo Kế hoạch của Tiểu ban nhằm khơi dậy lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề, đề cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa nghề nghiệp, đạo đức công vụ, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động KTNN, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả trong toàn Ngành để quyết tâm thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó.

 

Theo đó, để thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng Kế hoạch hoạt động chung của Tiểu ban, Tiểu ban đã phân công thành 6 nhóm nhiệm vụ, cụ thể: Nhóm 1 xây dựng Kỷ yếu KTNN 30 năm xây dựng và phát triển; Nhóm 2 xây dựng Phim tài liệu về KTNN; Nhóm 3 thực hiện thông tin tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của KTNN và kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN trên các cơ quan báo chí thuộc KTNN; Nhóm 4 tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương; Nhóm 5 xây dựng chủ đề và thiết kế logo; Nhóm 6, hoàn thiện bộ công cụ tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông trực quan (pano, áp phích, khẩu hiệu, cờ, phướn, standee).

 

Cụ thể:

 

Nhóm xây dựng Kỷ yếu dự kiến chia thành 02 nhóm, gồm: Nhóm nội dung và Nhóm biên tập, trong đó các thành viên Nhóm nội dung tập trung việc thu thập tư liệu dạng chữ, con số, hình ảnh về hoạt động của KTNN trên các lĩnh vực; tổ chức liên hệ đặt bài/sưu tầm các bài viết, ý kiến về KTNN của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; dự thảo các bài viết của lãnh đạo KTNN đương nhiệm; tổ chức liên hệ đặt bài các đồng chí Lãnh đạo KTNN qua các thời kỳ về quá trình hình thành và phát triển của KTNN... Các thành viên Nhóm biên tập (hình ảnh và nội dung) tập trung thực hiện việc biên tập hình ảnh, nội dung và đọc rà soát morat, hoàn thiện các bản bông, trình xin ý kiến lãnh đạo Tiểu ban, Ban cán sự Đảng KTNN theo tiến độ triển khai.

 

Nhóm xây dựng Phim Tài liệu/PS về KTNN 30 năm xây dựng và phát triển phối hợp với VTV xây dựng nội dung kịch bản, thời lượng phim tài liệu/phóng sự phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của KTNN trong 30 năm qua, những thành tựu và những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của KTNN trong suốt quá trình 30 năm hình thành và phát triển. Phim làm nổi bật, sâu sắc hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của KTNN đáp ứng với xu thế phát triển, tình hình, bối cảnh và thực tiễn trong giai đoạn đổi mới của đất nước; nêu bật được vai trò quan trọng của KTNN trong kiểm toán việc quản lý, sự dụng tài chính công, tài sản công, góp phần tích cực vào công tác giám sát của Quốc hội cũng như công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước; Định hướng phát triển của KTNN trong giai đoạn tới, gắn với xu thế phát triển, tình hình, bối cảnh và thực tiễn của Ngành và của đất nước.

 

Nhóm thông tin tuyên truyền về Ngành và kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành, Nhóm tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương thực thiện tuyên truyền trên các trang thông tin báo chí của ngành, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong đó bao gồm các bài viết về KTNN của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Các bài viết của các đồng chí lãnh đạo KTNN, lãnh đạo tham mưu, chuyên ngành, khu vực,… về quá trình hình thành và phát triển của KTNN, về các lĩnh vực, nội dung kiểm toán, trong đó có các nội dung, lĩnh vực kiểm toán mới; ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán và quá trình chuyển đổi số của KTNN; Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030…; lãnh đạo các Bộ, Ngành, địa phương viết về KTNN.

 

Nhóm xây dựng chủ đề và thiết kế logo đã phát động toàn thể công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong toàn Ngành xây dựng chủ đề và logo Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN. Đến nay đã hoàn thành việc tổng hợp các tác phẩm dự thi. Kết quả cho thấy đã có 14 đơn vị trực thuộc KTNN tham gia với 41 tác phẩm logo và 23 chủ đề. KTNN đã thành lập Hội đồng chấm giải cuộc thi do Tổng Kiểm toán nhà nước là Chủ tịch Hội đồng. Theo dự kiến, đầu tháng 6 Hội đồng chấm giải sẽ cho ý kiến để lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất trao giải và quyết định lựa chọn các tác phẩm nào sử dụng trong hoạt động tuyên truyền 30 năm thành lập KTNN…

 

Nhóm Tuyên truyền trực quan (bộ công cụ tuyên truyền) với bộ công cụ tuyên truyền trực quan gồm: Pano, áp phích, khẩu hiệu, cờ, phướn, standee. Nhóm chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cần thiết nhằm xây dựng, thiết kế bộ công cụ, tổ chức họp xin ý kiến lãnh đạo KTNN và nghiệm thu lần cuối và tổ chức treo pano, áp phích, khẩu hiệu, cờ phướn, standee trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

 

Thời gian triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền được tiến hành từ tháng 6/2023 đến tháng 7/2024.

 

Tại cuộc họp, Trưởng các Nhóm nhiệm vụ và các thành viên Tiểu ban đã tập trung trao đổi thảo luận và cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hoạt động, đặc biệt làm rõ hơn về những khó khăn, thuận lợi trong quá trình xác định danh mục công việc cần triển khai, tiến độ thực hiện cũng như phân công về đơn vị, cá nhân chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Một số ý kiến cũng chia sẻ về công tác xây dựng dự toán cho mỗi nhóm nhiệm vụ nhằm đánh giá đúng tính chất, quy mô, mức độ triển khai, đảm bảo tiết kiệm, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu kết luận phiên họp

 

Phát biểu kết luận buổi họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN Hà Thị Mỹ Dung đánh giá cao công tác chuẩn bị của mỗi Nhóm nhiệm vụ của Tiểu ban. Cơ bản đồng ý với nội dung trong dự thảo Kế hoạch hoạt động nói chung cũng như đề xuất của các Nhóm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các Nhóm chủ động rà soát, đanh giá lại các đầu công việc, trong đó có phân công cụ thể về đơn vị, cá nhân chủ trì, phối hợp thực hiện, lộ trình thực hiện và kinh phí tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo đủ cơ sở cho việc tổ chức triển khai các hoạt động của Tiêu ban sau này.

PV
TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)