TIN TỨC
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TOÁN TỔ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 6/7/2023,  Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023, tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Kim Lộc - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc trường, các đồng chí Lãnh đạo Trường và toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Trần Kim Lộc - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc trường phát biểu tại Hội nghị

Trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, Phó Bí thư Đảng bộ Trường Ngô Văn Dũng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự, Đảng ủy KTNN, sự lãnh đạo điều hành sát sao của Đảng ủy Trường nên công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả nổi bật:

Với công tác đào tạo, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo tổ chức được 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên môn, 6 lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm, đạt 65,2% kế hoạch năm với trên 3.400 học viên. Ngoài ra, Đảng ủy Trường cũng đã lãnh đạo công tác phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế để cung cấp thông tin liên quan đến lớp bồi dưỡng kiểm toán điều tra cho SAI Hàn Quốc.

 

Lãnh đạo hoàn thành trình ban hành 31 chương trình rà soát hoàn thiện, bổ sung sửa đổi, 01 tài liệu bồi dưỡng; phối hợp với các đơn vị trong ngành trình thành lập các ban biên soạn và tổ chức triển khai biên soạn bổ sung 02 tài liệu, rà soát sửa đổi 13 tài liệu bồi dưỡng.

 

 Phó Bí thư Đảng bộ Trường Ngô Văn Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Với công tác quản lý khoa học, hội thảo, tọa đàm: Đảng ủy Trường đã lãnh đạo tổ chức xét duyệt đề cương, thuyết minh 15 đề tài cấp Bộ và 07 đề tài cấp cơ sở năm 2023; đã trình lãnh đạo KTNN ký quyết định phân bổ kinh phí KHCN năm 2023 và ký quyết định phê duyệt đề tài đối với 15 đề tài cấp Bộ và 7 đề tài cấp cơ sở; xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học năm 2024; đôn đốc các Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022 hoàn thành sản phẩm theo đúng tiến độ, tính đến 16/6/2023: 14/20 đề tài cấp Bộ đã có sản phẩm. Đang tổ chức thẩm định và chuẩn bị nghiệm thu 12/20 đề tài, tổ chức nghiệm thu 13/13 đề tài cấp cơ sở. Tích cực lãnh đạo triển khai thực hiện đề tài cấp quốc gia "Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam"  theo đúng kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy đã lãnh đạo hoàn thành phát hành Bản tin khoa học số 1/2023 với chủ đề Công nghiệp hóa ở Việt nam và quá trình phát triển kinh tế xã hội;  Lãnh đạo Tạp chí NCKHKT Tạp chí đã hoàn thành các nội dung tin, bài và phát hành 6 kỳ Tạp chí đúng tiến độ với nhiều bài viết phong phú, có chất lượng, trong đó có 01 số đặc biệt với chủ đề “Hoạt động kiểm toán nhà nước đối với sự bền vững” phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Website Tạp chí lựa chọn đưa tin, bài tiêu biểu về ngành và các hoạt động khoa học, đào tạo theo đúng tôn chỉ mục đích.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác dịch vụ, hoạt động của các chi nhánh cũng luôn được Đảng ủy Trường quan tâm sâu sát, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ tổ chức thành công 09 lớp cho 1.248 học viên; đạt tổng doanh thu khoảng 2.520 triệu đồng.

 

Chi nhánh Cửa Lò, Chi nhánh phía Nam thực hiện tốt các chức năng theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoach được giao; Công tác văn phòng, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

 

Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ra BCH Công đoàn mới gồm 05 đồng chí. Lãnh đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tích cực tham gia, chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

 

Bên cạnh công tác lãnh đạo về nhệm vụ chuyên môn, Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được Đảng ủy Trường quan tâm, trong 6 tháng đầu năm  Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng các chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn của Trường; Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, công khai, minh bạch để tạo dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được KTNN giao; Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng luôn được Đảng ủy chú trọng, kịp thời biểu dương những chi bộ tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm của các chi bộ khác, uốn nắn những lệch lạc trong sinh hoạt, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo sát sao, hiệu quả trong công tác kiểm tra giám sát.

 

Đồng chí Hà Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo đơn vị, đại diện các Chi bộ trực thuộc đã phát biểu và đóng góp ý kiến vào các hoạt động công tác Đảng, công tác chuyên môn về: khoa học, đào tạo; tư vấn dịch vụ; cơ sở vật chất để hoàn thiện báo cáo.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trần Kim Lộc - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc trường ghi nhận những kết quả đã đạt được công tác Đảng của Trường 6 tháng đầu năm 2023, trong 6 tháng cuối năm đồng chí Bí thư Đảng bộ đề nghị các chi bộ trực thuộc, các đảng viên trong toàn bộ Đảng bộ Trường nỗ lực, đoàn kết bám sát các kế hoạch nhiệm vụ của Đảng bộ Trường 6 tháng cuối năm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Cán sự, Lãnh đạo KTNN giao phó.

Tùng Lâm

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)