TIN TỨC
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2023-2028: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN GẮN VỚI THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Trong hai ngày 27 và 28/7/2023, Công đoàn KTNN đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa VIII nhiệm kỳ 2023-2028.

 
Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Thái Hoài Nam - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Ban cán sự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng KTNN. Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí đại biểu, lãnh đạo Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc; lãnh đạo các Ban của Đảng ủy KTNN, các Ban của Công đoàn Viên chức Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh KTNN và các đại biểu đại diện cho 16 công đoàn cơ sở và 16 công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn KTNN.
 

Toàn cảnh Đại hội

 

Tại phiên họp thứ nhất, trình bày Báo cáo kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Vũ Lập Công cho biết: Công đoàn KTNN là công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, có 2.165 đoàn viên sinh hoạt tại 16 công đoàn cơ sở và 16 công đoàn bộ phận trực thuộc.

 

Nhiệm kỳ 2028-2023, hoạt động của Công đoàn KTNN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên và sâu sát của Ban cán sự, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN và Công đoàn VCVN; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội và cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN cũng như sự đồng thuận hưởng ứng của đoàn viên trong việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

 

Hoạt động công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, điều kiện thực tế để triển khai chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy đoàn viên là đối tượng để tổ chức, triển khai các hoạt động. Nhiều hoạt động sôi nổi thông qua các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động văn hóa văn hoá, thể thao; công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ phòng chống dịch và chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành trong thời gian xảy ra đại dịch Covid 19 đã được BCH Công đoàn KTNN triển khai hiệu quả.

 

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn KTNN và các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trực thuộc đã tập trung làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động; tích cực tham gia các Hội thảo, Toạ đàm, lấy ý kiến tham gia, góp ý, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến công chức, viên chức, người lao động do Tổng Liên đoàn và Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ được Công đoàn KTNN và công đoàn các cấp tập trung thực hiện là công tác chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao động và hoạt động xã hội tình nghĩa. Các tổ chức Công đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, chủ động phối hợp với thủ trưởng các cơ quan đơn vị triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Công tác văn hóa, thể dục, thể thao, sáng tác văn học nghệ thuận nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của KTNN luôn được chú trọng triển khai, thu hút sự tham gia của đông đảo công đoàn viên trong toàn Ngành.

 

Đồng chí Vũ Lập Công báo cáo trước Đại hội

 

Bên cạnh đó, Công đoàn KTNN cũng luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp; tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền, phổ biến Luật KTNN, các chỉ thị của Đảng uỷ, Tổng KTNN về tăng cường kỷ luật, kỷ cương nâng cao chất lượng kiểm toán và hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

 

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng được tập trung thực hiện. Trong 5 năm, Công đoàn KTNN đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 cán bộ; cử 126 lượt cán bộ công đoàn tham gia các lớp tập huấn do Công đoàn viên chức Việt Nam, Khối thi đua II tổ chức. Bồi dưỡng, giới thiệu 550 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ KTNN để bồi dưỡng, kết nạp, trong nhiệm kỳ Đảng bộ KTNN đã kết nạp được 358 đảng viên mới.

 

Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN Vũ Lập Công nhấn mạnh: Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành của KTNN, 30 năm thành lập Công đoàn KTNN, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn KTNN tiếp tục đổi mới tổ chức nội dung, phương thức hoạt động, tạo sự gắn kết giữa công đoàn viên với tổ chức công đoàn; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Động viên công chức, viên chức và người lao động tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức; nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KTNN.

 

Với mục tiêu trên, Công đoàn KTNN xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy KTNN đối với công đoàn viên và người lao động; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động, vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn.

 

Đồng thời, nâng cao hiệu quả việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, lan tỏa, rõ sản phẩm, rõ điển hình, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025; Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo trong tổ chức hoạt động công đoàn; Đào tạo, bồi dưỡng,  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên và than nhân, con em đoàn viên Công đoàn KTNN.

 

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn biểu dương những thành tích mà tổ chức công đoàn KTNN đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời chúc mừng các đồng chí đã được Đại hội bầu vào Ban chấp hành Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028 tại Phiên thứ nhất diễn ra chiều 27/7.

 

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra với nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động công đoàn, đặc biệt sự bùng phát của đại dịch Covid-19, kinh tế khó khăn… tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế, xã hội Việt Nam, trong đó có đoàn viên công đoàn, người lao động của KTNN. Trước đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và xã hội về hoạt động của KTNN, toàn Ngành đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó không thể thiếu những đóng góp của tổ chức Công đoàn KTNN.

 

Với vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở; là lực lượng nòng cốt trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, Công đoàn KTNN đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của KTNN.

 

Thống nhất cao với 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Báo cáo kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đề nghị Ban chấp hành Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ sau đây:

 

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy KTNN cho công đoàn viên và người lao động. BCH Công đoàn KTNN cần có những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn để cụ thể hóa các văn bản, chỉ đạo thành chương trình hành động gắn với thực tiễn hoạt động của KTNN, đặc biệt là nâng cao chất lượng kiểm toán, đạo đức công vụ, tham gia tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Qua đó, xây dựng hình ảnh người cán bộ, kiểm toán viên tận tụy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

Thứ hai, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động, khẳng định vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn. Trong bối cảnh toàn Ngành tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, cũng như đặc thù hoạt động kiểm toán phải thường xuyên công tác dài ngày, Công đoàn KTNN phải làm tốt hơn, hiệu quả, thiết thực hơn nữa công tác chăm sóc đời sống cho công đoàn viên, thân nhân, con em cán bộ.

 

 

Thứ ba, thực hiện tốt phòng trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, lan tỏa, phù hợp với đặc thù công tác của Ngành. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập KTNN, BCH Công đoàn phát động các phong trào văn hóa - thể thao, tạo không khí thi đua vui tươi, sôi nổi, nâng cao ý thức tự hào và tinh thần trách nhiệm đối với Ngành.

 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng chuyên nghiệp, sáng tạo trong tổ chức hoạt động công đoàn. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức cơ sở Đảng xem xét kết nạp.

 

Thứ năm, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ nữ công công đoàn các cấp. Tăng cường phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ KTNN tiếp tục chăm lo đời sống, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị quan tâm công tác quy hoạch và bổ nhiệm đối với cán bộ nữ.

 

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, luôn luôn nỗ lực cố gắng của Công đoàn KTNN, sự quan tâm chỉ đạo sát sao và thường xuyên của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, cùng với việc phát huy các thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn KTNN sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn KTNN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

 

Thay mặt Đại hội, Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc trân trọng cám ơn và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo vô cùng quý báu của đồng chí, Đại hội sẽ bổ sung vào phần Nghị quyết nhằm tiếp tục đổi mới các hoạt động của Công đoàn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của KTNN trong tình hình mới. Mong rằng trong thời gian tới Công đoàn KTNN sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo KTNN để Công đoàn ngày càng hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

 

Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc phát biểu đáp từ

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2018-2023 trên nhiều mặt công tác như: Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho công đoàn viên, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, ảnh hướng lớn đến kinh tế - xã hội cả nước. Công đoàn KTNN đã thành lập “Hỗ trợ công đoàn viên KTNN”, đây là sáng kiến được được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá rất cao.

 

Bên cạnh đó, Công đoàn KTNN thực hiện rất hiệu quả, phong phú công tác hoạt động xã hội - thiện nguyện với số tiền gần 22 tỷ đồng. Qua đó, thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ KTNN đối với cộng đồng. Công đoàn KTNN cũng đã tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tích cực xây dựng văn hóa công sở, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nêu cao tinh thần đoàn kết.

 

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn KTNN thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tham gia tích cực các hoạt động do Cụm Thi đua II phtas động và để lại dấu ấn tốt đẹp.

 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo

 

Bước sang nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đề nghị: Ban chấp hành Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028 tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, ý thức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công đoàn KTNN tiếp tục đại diện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động gắn với đặc thù hoạt động của KTNN. Thông qua hoạt động công đoàn, công đoàn viên tiếp tục nêu cao tinh thần yêu Ngành, yêu nghề, gắn bó với cơ quan.

 

Cùng với đó, đổi mới nội dung hoạt động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn; Phát động các phong trào thi đua yêu nước và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua theo từng cấp để các hoạt động thực chất, hiệu quả; Phát hiện, bồi dưỡng các tấm gương điểm hình, khen thưởng định kỳ, đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn; Phối hợp tham gia xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu kỳ vọng, với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023, bước sang nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn KTNN tiếp tục đạt được những thành tựu mới, đóng góp vào thành công của Công đoàn Viên chức Việt Nam và sự nghiệp phát triển KTNN.

 

Ban chấp hành Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028

 

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã Báo cáo Đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028 và Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 14 đồng chí; Đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn viên chức Việt Nam gồm 06 Đại biểu chính thức, 02 Đại biểu dự khuyết.

 

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban chấp hành Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028.

PV
TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)