TIN TỨC
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG TRONG NGÀNH ĐỂ NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ HÌNH ẢNH CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(khoahockiemtoan.vn) - Sáng ngày 03/8/2023, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đã có buổi làm việc trực tuyến với các đơn vị trong toàn Ngành về định hướng xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước năm 2024.

 

Trong  6 tháng đầu năm 2023 công tác đào tạo của KTNN đã đạt được những kết quả tích cực như: đã tổ chức được 24/40 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tọa đàm, tập huấn đề cương kiểm toán và 06/8 lớp sử dụng phần mềm (đạt 63% kế hoạch) cho hơn 4.000 lượt công chức, viên chức. Bên cạnh việc mở lớp tập trung, KTNN đã cử 110 công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch, bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ, bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng an ninh - quốc phòng đối tượng 2 tại các cơ sở đào tạo ngoài Ngành, học và thi chứng chỉ kiểm toán quốc tế, học sau đại học . Tổng KTNN đã phê duyệt danh sách 33 công chức, viên chức tham gia dự tuyển chương trình cao cấp lý luận chính trị năm 2023 và 20 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ năm 2023…

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Cũng trong thời gian này, các đơn vị trực thuộc KTNN tổ chức tự đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức của đơn vị với nhiều nội dung phong phú, thiết thực nhằm triển khai các cuộc kiểm toán đảm bảo chất lượng như:  Tập huấn, quán triệt mục tiêu kiểm toán, các vấn đề cần lưu ý khi triển khai kiểm toán năm 2023; cập nhật các chính sách, chế độ mới của Nhà nước liên quan đến hoạt động kiểm toán của đơn vị; tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu các kỹ năng kiểm toán chi tiết, tổng hợp đối với từng lĩnh vực, chuyên đề kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao; tập huấn chuyên sâu về nội dung, phương pháp, xác định trọng yếu, rủi ro kiểm toán gắn với nội dung chuẩn mực kiểm toán đã được tập huấn phù hợp với kế hoạch kiểm toán mà đơn vị sẽ thực hiện; bồi dưỡng các kỹ năng mềm phục vụ nhiệm vụ chuyên môn cho các công chức, viên chức tại đơn vị; tập huấn hệ thống hồ sơ mẫu biểu kiểm toán sửa đổi…

 

Ông Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường ĐT&BD Nghiệp vụ Kiêm toán phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc đại điện các đơn vị trong Ngành đã đóng góp nhiều ý kiến vào bản Kế hoạch công tác đào tạo 2024 như, xác định nội dung đào tạo, nhu cầu đào tạo  của mỗi đơn vị để công tác đào tạo đạt hiệu quả; nên thành lập kho dữ liệu để phục vụ công tác đào tạo được thuận tiện; đặc biệt nên có chuyên đề chuyên sâu để phục vụ cho các chuyên đề kiểm toán; xem xét về thời gian tổ chức các lớp cho phù hợp với thực tế của các đơn vị trong Ngành…

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 của Ngành cần tập trung nâng cao chất lượng để phục vụ tốt cho hoạt động kiểm toán; việc xây dựng các chương trình đào tạo cần cân đối để có các giảng viên trong cũng như ngoài Ngành nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo theo từng lĩnh vực, chuyên đề được hiệu quả; các đơn vị trong Ngành tạo điều kiện, hỗ trợ Trường công tác đào tạo ra bên ngoài để nâng cao vị thế của Trường và hình ảnh của KTNN, đặc biệt công tác đào tạo cần tập trung đào tạo những nội dung mới, cập nhật văn bản mang tính thời sự để hỗ trợ cho công tác kiểm toán được hiệu quả.

Đăng Khoa

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)