TIN TỨC
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ: “KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC”

(khoahockiemtoan.vn) - Ngày 31/8/2023, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ: “Kiểm toán hoạt động việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Kiểm toán nhà nước”, Đề tài do TS. Nguyễn Hữu Hiểu,Ths. Phạm Thành Ngọc làm đồng chủ nhiệm; GS.TS Đoàn Xuân Tiên làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Nguyễn Hữu Hiểu báo cáo nội dung nghiên cứu Đề tài trước Hội đồng.

 

Theo Ban Đề tài,  ở nước ta hiện nay, đã hình thành được hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ và đồng bộ để thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công; xác định được đối tượng được giao quản lý, sử dụng đối với mỗi loại tài sản công gắn với quyền và nghĩa vụ của tập thể và cá nhân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản công; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đồng bộ gắn với trách nhiệm kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn định mức trong toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng tài sản công…

 

Tuy nhiên,bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công thì hệ thống văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công còn chưa đầy đủ; cơ chế phân cấp quản lý tài sản công còn có điểm chưa hợp lý… Do đó, việc lựa chọn nghiên cứu Đề tài “Kiểm toán hoạt động việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Kiểm toán nhà nước” của Ban chủ nhiệm đề tài đáp ứng yêu cầu lý luận và thực tiễn cấp bách hiện nay.

 

Tại Buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp những ý kiến hữu ích với Ban đề tài về: Nội dung; phạm vi nghiên cứu; đề nghị bổ sung thêm khái niệm về “kiểm toán hoạt động” và phân tích đặc điểm của kiểm toán hoạt động so với các loại hình kiểm toán khác do KTNN thực hiện, đồng thời chỉ ra đặc điểm của kiểm toán hoạt động việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của KTNN cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của Đề tài…

 

GS.TS Đoàn Xuân Tiên kết luận tại buổi nghiệm thu

 

Kết luận tại buổi nghiệm thu, GS.TS Đoàn Xuân Tiên ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các thành viên trong Ban đề tài, theo đánh giá của Chủ tịch Hội đồng  đây là Đề tài mang tính thời sự cao có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, được nhiều người quan tâm không chỉ ở cơ quan KTNN mà cả cơ quan quản lý nhà nước nói chung; Đề tài có nhiều đóng góp mới làm sáng tỏ hơn lý luận về tài sản công, về tiêu chí kiểm toán tài chính tài sản công; bố cục của Đề tài rõ ràng hợp lý, logic. Để đề tài chất lượng hơn, GS.TS Đoàn Xuân Tiên đề nghị Ban Đề tài tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các ý kiến của thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện Đề tài theo đúng tiến độ.

Đăng Khoa

TIN MỚI CẬP NHẬT
LIÊN KẾT WEBSITE
TẠP CHÍ IN
  • Tổng mục lục năm 2021
  • Tổng mục lục năm 2020
  • Tạp chí số 146 (Tháng 12/2019)